• سمت: مسئول بخش نشریات
 • شماره تلفن: 05138806525
 • آدرس ایمیل:

  farjamiindexum.ac.ir

 • سمت: مسئول بخش مرجع
 • شماره تلفن: 05138806540
 • آدرس ایمیل:

  marjaclindexum.ac.ir

 • سمت: مسئول بخش سفارشات
 • شماره تلفن: 05138806510
 • آدرس ایمیل:

  -

 • سمت: مسئول بخش فهرست‌نويسي و سازماندهی منابع
 • شماره تلفن: 05138806519
 • آدرس ایمیل:

  ghezeli-la@um.ac.ir

 • سمت: مسئول پشتیبانی سخت افزار، نرم افزار و شبکه)پشتیبانی سیستم ها(
 • شماره تلفن: 05138806565
 • آدرس ایمیل:

  farahmandyarindexum.ac.ir

 • سمت: کارشناس ارشد بخش پایان‌نامه‌ها
 • شماره تلفن: 05138806550
 • آدرس ایمیل:

  .

 • سمت: رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی)اداری(
 • شماره تلفن: 05138806504
 • آدرس ایمیل:

  abassiindexum.ac.ir

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء