• سمت: کارشناس تامین منابع علمی
 • شماره تلفن: 05138806514
 • آدرس ایمیل:

  roohbakhshindexferdowsi.um.ac.ir

 • سمت: کارشناس بخش علم سنجی
 • شماره تلفن: 05138806505
 • آدرس ایمیل:

  b.ghaderi.libindexgmail.com

 • سمت: کارشناس مسئول ساماندهی منابع علمی
 • شماره تلفن: 05138806550
 • آدرس ایمیل:

  .

 • سمت: کارشناس آموزش و اطلاع‌رسانی
 • شماره تلفن: 05138806530
 • آدرس ایمیل:

  cent-libindexum.ac.ir

 • سمت: مسئول دفتر، دبیرخانه وکارگزینی و بایگانی مسئول طرح امین (امانت بین کتابخانه ای) و کارشناس دیداری و شنیداری)اداری(
 • شماره تلفن: 05138806503
 • آدرس ایمیل:

  tarhaminindexum.ac.ir

 • سمت: رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی)اداری(
 • شماره تلفن: 05138806504
 • آدرس ایمیل:

  abassiindexum.ac.ir

 • سمت: کارشناس مسئول آموزش و اطلاع‌رسانی
 • شماره تلفن: 38806533
 • آدرس ایمیل:

  sh-sadindexum.ac.ir

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء