• سمت: مسئول بخش نشریات
 • شماره تلفن: 05138806525
 • آدرس ایمیل:

  farjamiindexum.ac.ir

 • سمت: مسئول امورعمومی
 • شماره تلفن: 05138806502
 • آدرس ایمیل:

  harati-haindexum.ac.ir

 • سمت: کارشناس ارشد بخش سفارشات
 • شماره تلفن: 05138806514
 • آدرس ایمیل:

  roohbakhshindexferdowsi.um.ac.ir

 • سمت: مسئول بخش سفارشات
 • شماره تلفن: 05138806510
 • آدرس ایمیل:

  -

 • سمت: کارشناس ارشد بخش پایان‌نامه‌ها
 • شماره تلفن: 05138806550
 • آدرس ایمیل:

  .

 • سمت: رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی)اداری(
 • شماره تلفن: 05138806504
 • آدرس ایمیل:

  abassiindexum.ac.ir

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء