• نویسنده: سدریک بانل
  • مترجم: ابوالفضل الله دادی
  • ناشر: موسسه انتشارات نگاه
  • سال نشر: 1398
  • دسترسی:

   مشاهده وضعیت امانت

  • نویسنده: ژوئل اگلوف
  • مترجم: اصغر نوری؛ ویراستار احمد پورامینی
  • ناشر: افق
  • سال نشر: 1398
  • دسترسی:

   مشاهده وضعیت امانت

  • نویسنده: آرنود دوبور شگراو، رابرت ماس
  • مترجم: محمود بهفروزی
  • ناشر: تمدن علمی
  • سال نشر: 1398
  • دسترسی:

   مشاهده وضعیت امانت

  • نویسنده: اریک امانوئل اشمیت
  • مترجم: آسیه و پروانه عزیزی
  • ناشر: نگاه
  • سال نشر: 1397
  • دسترسی:

   مشاهده وضعیت امانت

  • نویسنده: رومن رولان
  • مترجم: مینو مشیری
  • ناشر: فرهنگ نشر نو: آسیم
  • سال نشر: 1397
  • دسترسی:

   مشاهده وضعیت امانت

  • نویسنده: ژروم فراری
  • مترجم: همن یغمائی، محمدهادی خلیل نژادی
  • ناشر: نگاه
  • سال نشر: 1397
  • دسترسی:

   مشاهده وضعیت امانت

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء