• نویسنده: پاتریک دوویت
  • مترجم: پیمان خاکسار
  • ناشر: نشر چشمه
  • سال نشر: 1397
  • دسترسی:

   مشاهده وضعیت امانت

  • نویسنده: دیلیا اوئینز
  • مترجم: آرتمیس مسعودی
  • ناشر: نشر آموت
  • سال نشر: 1398
  • دسترسی:

   مشاهده وضعیت امانت

  • نویسنده: میچ البوم‏‫
  • مترجم: کیومرث پارسای
  • ناشر: تمدن علمی
  • سال نشر: 1397
  • دسترسی:

   مشاهده وضعیت امانت

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء