اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: دسترسی آزاد به پایگاهها و منابع اطلاعاتی
 • عنوان:
' target='blank'>دسترسی آزاد به پایگاهها و منابع اطلاعاتی
 • مدرس: خانم فاطمه ذاکری فرد و فاطمه هراتیان
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: روش نگارش مقالات مروری
  • عنوان:
  ' target='blank'>روش نگارش مقالات مروری
 • مدرس: دکتر شعله ارسطوپور
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: آشنائی با نرم افزار استناد دهی مندلیMendeley
  • عنوان:
  ' target='blank'>آشنائی با نرم افزار استناد دهی مندلیMendeley
 • مدرس: بهار قادری
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: آشنایی با نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) (تحلیل داده های کیفی)
  • عنوان:
  ' target='blank'>آشنایی با نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) (تحلیل داده های کیفی)
 • مدرس: زهرا رضازاده
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: رزومه نویسی به زبان انگلیسی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • عنوان:
  ' target='blank'>رزومه نویسی به زبان انگلیسی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • مدرس: خانم محبوبه فراشباشی آستانه
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: نکات کاربردی در نرم افزار( word) به همراه آموزش خطایاب فارسی و ویراستیار
  • عنوان:
  ' target='blank'>نکات کاربردی در نرم افزار( word) به همراه آموزش خطایاب فارسی و ویراستیار
 • مدرس: دکتر هادی هراتی
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: آشنائی با روش های پزوهشی کیفی با تاکید بر گراندد تئوری
  • عنوان:
  ' target='blank'>آشنائی با روش های پزوهشی کیفی با تاکید بر گراندد تئوری
 • مدرس: دکتر هادی هراتی
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: کارگاه آموزش نرم افزار لاتکس(LATEX) برای ویرایش پایان نامه و مقالات و مستندات علمی
  • عنوان:
  ' target='blank'>کارگاه آموزش نرم افزار لاتکس(LATEX) برای ویرایش پایان نامه و مقالات و مستندات علمی
 • مدرس: سعید شعربافیان
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 8
 • محل برگزاری: اتاق 44
 • فایلهای کارگاه:

  فایلهای آموزشی 1