اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: نکات کاربردی پژوهشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبل ازارائه پروپوزال
 • مدرس: دکتر هادی هراتی
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق 44
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: موج سواري بر الگوريتم گوگل: جستجوي پيشرفته گوگل
 • مدرس: شهربانو صادقی گورجی
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق 44
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

   

 • عنوان: ایجاد، ویرایش و یکدست‌سازی پروفایل‌های پژوهشی اعضای هیئت‌علمی: با رویکرد علم‌سنجی
 • مدرس: دکتر زهره عباسی و بهار قادری
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 4
 • محل برگزاری: اتاق 44
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: لولوخوره هاي زمان را بشناسيد: مهارتهاي مديريت زمان
 • مدرس: شهربانو صادقی گورجی
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق 44
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  فایل صوتی

 • عنوان: نحوه ارائه در کنفرانسهای بین المللی(International presentation)
 • مدرس: دکتر نیکی رضازاده
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق 44
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  فایل صوتی

 • عنوان: کتابدار شاد
 • مدرس: دکتر سپهری شاملو
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 8
 • محل برگزاری: اتاق شورا
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: آشنایی با نرم افزار ENDNOTE
 • مدرس: فاطمه هراتیان
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق 44
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

***********************