اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: مهارتهای سواد اطلاعاتی سطح 1 قسمت اول (ویژه دانشجویان دانشکده ریاضی)
 • عنوان:
' target='blank'>مهارتهای سواد اطلاعاتی سطح 1 قسمت اول (ویژه دانشجویان دانشکده ریاضی)
 • مدرس: شهربانو صادقی گورجی
 • سرفصل مباحث:

  تعریف سواد اطلاعاتی (ویژگیها و مهارتها)

  . تعریف نیاز اطلاعاتی

  . روشهای انتخاب موضوع مناسب برای پژوهش

  شناخت انواع اطلاعات و محملهای اطلاعاتی

  نقش منابع عمومی و مرجع برای شناخت بیشتر موضوع

  تفاوت منابع ردیف اول، دوم و سوم

  لزوم توجه به هزینه - سودمندی کسب اطلاعات

 • سال برگزاری: 94
 • مدت به ساعت: 2 ساعت
 • محل برگزاری: کتابخانه مرکزی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: استفاده از نرم افزار مدیریت اطلاعات Endnote web
  • عنوان:
  ' target='blank'>استفاده از نرم افزار مدیریت اطلاعات Endnote web
 • مدرس: نفیسه دری فر
 • سرفصل مباحث:
  • کاربرد و قابلیت های endnote
  • راه های دسترسی و ورود به نرم افزار
  • امکانات my reference
  • راه های وارد نمودن اطلاعات کتابشناختی منابع به نرم افزار
  • نحوه سازماندهی اطلاعات در نرم افزار
  • نحوه تعیین و تغییر فرمت اطلاعات کتابشناختی منابع
  • نحوه import & export اطلاعات کتابشناختی
  • نصب جعبه ابزار در محیط word
  • کاربرد نرم افزار در واژه پرداز کاربرد نرم افزار در واژه پرداز word
 • سال برگزاری: 94
 • مدت به ساعت: 2 ساعت
 • محل برگزاری: کتابخانه مرکزی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: آشنایی با منابع اطلاعاتی در محیط های دانشگاهی: مدیریت زمان و استفاده بهینه از امکانات موجود
  • عنوان:
  ' target='blank'>آشنایی با منابع اطلاعاتی در محیط های دانشگاهی: مدیریت زمان و استفاده بهینه از امکانات موجود
 • مدرس: دکتر زهره عباسی
 • سرفصل مباحث:
  •  مدلی از فرایند پژوهش
  • اهمیت اطلاعات در پژوهش
  • منابع اطلاعاتی ردیف اول
  • منابع اطلاعاتی ردیف دوم
  • جستجوی اطلاعات
  • ویژگی محیطهای اطلاعاتی جدید
  • مهارتهای اطلاع یابی
 • سال برگزاری: 94
 • مدت به ساعت: 2 ساعت
 • محل برگزاری: کتابخانه مرکزی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • صفحه7 از7