اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: روش ها و تکنیک های نوین مصاحبه اثربخش و نیازسنجی در طراحی محصولات و خدمات کاربرمدار
 • عنوان:
' target='blank'>روش ها و تکنیک های نوین مصاحبه اثربخش و نیازسنجی در طراحی محصولات و خدمات کاربرمدار
 • مدرس: علی جاهدی
 • سرفصل مباحث:

  اسلایدهای آموزشی

 • سال برگزاری: 96
 • مدت به ساعت: 4
 • محل برگزاری: اتاق44
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی
  • عنوان:
  ' target='blank'>مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی
 • مدرس: دکتر مهری پریرخ
 • سرفصل مباحث:
  هدف آموزش عالی
  پژوهش
  مهارتهای مورد نیاز برای پیشبرد پژوهش
  سواد اطلاعاتی
  نقش سواد اطلاعاتی در پیشبرد فرایند پژوهش
  هدایت پایان نامه و سواد اطلاعاتی
  نقش استاد در تشویق دانشجو به کسب و بهره گیری از سواد اطلاعاتی برای پیشبرد پژوهش
 • سال برگزاری: 96
 • مدت به ساعت: 4
 • محل برگزاری: اتاق شورا
 • فایلهای کارگاه:

  اسلاید های آموزشی

  • عنوان: شبکه های اجتماعی و استفاده آموزشی و پژوهشی از آنها
  • عنوان:
  ' target='blank'>شبکه های اجتماعی و استفاده آموزشی و پژوهشی از آنها
 • مدرس: خانم شهربانو صادقی
 • سرفصل مباحث:
  ترویج خارج از کنترل ما
  جذابیت برای همه خصوصا نسل جوانتر
  توسعه تکنولوژی های مرتبط با این ابزارها
  شناخت نقاط قوت و ضعف و درک هویت
  لزوم مدیریت و فرهنگ سازی
  ابزاری مفید برای بهبود کیفیت زندگی
 • سال برگزاری: 96
 • مدت به ساعت: 2 ساعت
 • محل برگزاری: کتابخانه مرکزی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: آشنایی با پایگاههای استنادی ISI و Scopus
  • عنوان:
  ' target='blank'>آشنایی با پایگاههای استنادی ISI و Scopus
 • مدرس: فرزانه فرجامی
 • سرفصل مباحث:


   

 • سال برگزاری: 95
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: کتابخانه مرکزی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: EndNoteآشنایی با نرم افزار
  • عنوان:
  ' target='blank'>EndNoteآشنایی با نرم افزار
 • مدرس: فرزانه فرجامی
 • سرفصل مباحث:

         استناد دهی ، اهمیت و ضرورت آن

         شیوه های استناد دهی استاندار رایج

         انواع نرم افزارهای استناد دهی

         لزوم استفاده از نرم افزارهای استناد دهی

         نرم افزار اند نوت- مقدمه

         نرم افزار اند نوت – کاربرد

         مراحل ایجاد کتابخانه

        معرفی نسخه desktop , web نرم افزار

        نصب نرم افزار

         ایجاد کتابخانه

         معرفی قسمتهای نرم افزار ( سه قسمت مدیریت – داده ها – اطلاعات هر رکورد)

         ورود اطلاعات و ثبت داده به صورت دستی

       گردآوری و انتقال داده از طریق اینترنت

        گردآوری و انتقال داده از طریق پایگاهها

        معرفی و استفاده از پایگاههای فارسی

         معرفی و استفاده از پایگاههای لاتین

         مرتب سازی منابع از طریق عنوان، نویسنده، سال و ..

         معرفی جعبه ابزار اند نوت

         جستجو در کتابخانه

         ضمیمه کردن عکس و متن

       ارزش گذاری مقالات

         مدیریت و دسته بندی مقالات

         Import

         Expor

 • سال برگزاری: 95
 • مدت به ساعت: 2 ساعت
 • محل برگزاری: کتابخانه مرکزی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: استناددهی به منابع و سبکهای استنادی
  • عنوان:
  ' target='blank'>استناددهی به منابع و سبکهای استنادی
 • مدرس: دکتر زهره عباسی
 • سرفصل مباحث:
  • نگیزه های نگارش علمی
  • انواع تولیدات علمی
  • سبکهای استناددهی
  • ماخذ، منبع، ارجاع
  • انواع استناد
  • خطاهای استناددهی
  • نمایه های استنادی
 • سال برگزاری: 94
 • مدت به ساعت: 2 ساعت
 • محل برگزاری: کتابخانه مرکزی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: مهارتهای سواد اطلاعاتی سطح 2 قسمت دوم (ویژه دانشجویان دانشکده ریاضی)
  • عنوان:
  ' target='blank'>مهارتهای سواد اطلاعاتی سطح 2 قسمت دوم (ویژه دانشجویان دانشکده ریاضی)
 • مدرس: شهربانو صادقی گورجی
 • سرفصل مباحث:

   ارزیابی منتقدانه و گزینش منابع مناسب

   اخلاق پژوهش و مصداقهای سرقت ادبی

  مبانی استناددهی و سبکهای مختلف استناد

  معرفی برخی نرم افزارهای استناددهی و ساختار کلی آنها

  آشنایی با نرم افزار Endnote

  روشهای روزآمدنگهداشتن اطلاعات کسب شده

  انتخاب مجله مناسب برای نشر مقاله

  بهبود استناد و افزایش رویت پذیری در وب

 • سال برگزاری: 94
 • مدت به ساعت: 2 ساعت
 • محل برگزاری: کتابخانه مرکزی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: مهارتهای سواد اطلاعاتی سطح 2 قسمت اول (ویژه دانشجویان دانشکده ریاضی)
  • عنوان:
  ' target='blank'>مهارتهای سواد اطلاعاتی سطح 2 قسمت اول (ویژه دانشجویان دانشکده ریاضی)
 • مدرس: شهربانو صادقی گورجی
 • سرفصل مباحث:

  .  پایگاه های استنادی (ویژگی ها و فواید)

   . پایگاه های استنادی MathSciNet، Scopus، ISI و موتور استنادی Google Scholar

  . دسترسی به منابع الکترونیکی رایگان

  . سایتهای فهرستگانی

  . راهنماهای موضوعی تخصصی

  . معرفی و راهنمای جستجوی چند پایگاه  اطلاعاتی مرتبط و مهم

  . سامانه های اطلاعاتی دریافت منابع

  . طرحهای اشتراک منابع (غدیر، امین)

   

 • سال برگزاری: 94
 • مدت به ساعت: 2 ساعت
 • محل برگزاری: کتابخانه مرکزی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • ***********************