اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: آشنائی با نرم افزار End note و ویراستیار
 • عنوان:
' target='blank'>آشنائی با نرم افزار End note و ویراستیار
 • مدرس: سید جواد حسینی
 • سال برگزاری: 97
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق 44
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی1

  اسلایدهای آموزشی 2

  • عنوان: اهمیت پژوهش با تاکید بر منابع اطلاعاتی
  • عنوان:
  ' target='blank'>اهمیت پژوهش با تاکید بر منابع اطلاعاتی
 • مدرس: دکتر زهره عباسی
 • سال برگزاری: 96
 • مدت به ساعت: 2
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: مهارتهای اطلاع یابی و جستجوی پیشرفته
  • عنوان:
  ' target='blank'>مهارتهای اطلاع یابی و جستجوی پیشرفته
 • مدرس: شهربانو صادقی
 • سال برگزاری: 96
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق44
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: ابزار های جستجوی پایان نامه
  • عنوان:
  ' target='blank'>ابزار های جستجوی پایان نامه
 • مدرس: دکتر زهره عباسی
 • سرفصل مباحث:

  .

 • سال برگزاری: 96
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق44
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: یافتن مجله مناسب جهت انتشار مقاله
  • عنوان:
  ' target='blank'>یافتن مجله مناسب جهت انتشار مقاله
 • مدرس: دکتر زهره عباسی
 • سرفصل مباحث:

  test3

 • سال برگزاری: 96
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق44
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: رزومه نویسی
  • عنوان:
  ' target='blank'>رزومه نویسی
 • مدرس: دکتر شعله ارسطوپور
 • سرفصل مباحث: • سال برگزاری: 96
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق44
 • فایلهای کارگاه:

  اسلاید های آموزشی

  • عنوان: مقاله نویسی لاتین ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • عنوان:
  ' target='blank'>مقاله نویسی لاتین ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • مدرس: دکتر شعله ارسطوپور
 • سرفصل مباحث: • سال برگزاری: 96
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق44
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: مدیریت زمان در پژوهش:آشنایی با امکانات و ابزارهای جستجوی علمی وتخصصی
  • عنوان:
  ' target='blank'>مدیریت زمان در پژوهش:آشنایی با امکانات و ابزارهای جستجوی علمی وتخصصی
 • مدرس: دکتر زهره عباسی- فرزانه فرجامی
 • سال برگزاری: 96
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق44
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • 300796کتاب چاپی
  2314نشریه چاپی
  25346پایان‌نامه
  507صندلی برای مطالعه
  102سیستم‌های رایانه
  25000اعضاء