اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: مقاله نویسی لاتین ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • عنوان:
' target='blank'>مقاله نویسی لاتین ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • مدرس: دکتر شعله ارسطوپور
 • سرفصل مباحث: • سال برگزاری: 96
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق44
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: مدیریت زمان در پژوهش:آشنایی با امکانات و ابزارهای جستجوی علمی وتخصصی
  • عنوان:
  ' target='blank'>مدیریت زمان در پژوهش:آشنایی با امکانات و ابزارهای جستجوی علمی وتخصصی
 • مدرس: دکتر زهره عباسی- فرزانه فرجامی
 • سال برگزاری: 96
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق44
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: ابزارهای جستجوی پایان‌نامه
  • عنوان:
  ' target='blank'>ابزارهای جستجوی پایان‌نامه
 • مدرس: دکتر زهره عباسی
 • سرفصل مباحث:

  ...

 • سال برگزاری: 96
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق44
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: مقاله نویسی فارسی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (گروه علوم انسانی)
  • عنوان:
  ' target='blank'>مقاله نویسی فارسی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (گروه علوم انسانی)
 • مدرس: دکتر شعله ارسطوپور
 • سرفصل مباحث:


  تست

 • سال برگزاری: 96
 • مدت به ساعت: 2 ساعت
 • محل برگزاری: اتاق44
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: روش ها و تکنیک های نوین مصاحبه اثربخش و نیازسنجی در طراحی محصولات و خدمات کاربرمدار
  • عنوان:
  ' target='blank'>روش ها و تکنیک های نوین مصاحبه اثربخش و نیازسنجی در طراحی محصولات و خدمات کاربرمدار
 • مدرس: علی جاهدی
 • سرفصل مباحث:

  اسلایدهای آموزشی

 • سال برگزاری: 96
 • مدت به ساعت: 4
 • محل برگزاری: اتاق44
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی
  • عنوان:
  ' target='blank'>مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی
 • مدرس: دکتر مهری پریرخ
 • سرفصل مباحث:
  هدف آموزش عالی
  پژوهش
  مهارتهای مورد نیاز برای پیشبرد پژوهش
  سواد اطلاعاتی
  نقش سواد اطلاعاتی در پیشبرد فرایند پژوهش
  هدایت پایان نامه و سواد اطلاعاتی
  نقش استاد در تشویق دانشجو به کسب و بهره گیری از سواد اطلاعاتی برای پیشبرد پژوهش
 • سال برگزاری: 96
 • مدت به ساعت: 4
 • محل برگزاری: اتاق شورا
 • فایلهای کارگاه:

  اسلاید های آموزشی

  • عنوان: شبکه های اجتماعی و استفاده آموزشی و پژوهشی از آنها
  • عنوان:
  ' target='blank'>شبکه های اجتماعی و استفاده آموزشی و پژوهشی از آنها
 • مدرس: خانم شهربانو صادقی
 • سرفصل مباحث:
  ترویج خارج از کنترل ما
  جذابیت برای همه خصوصا نسل جوانتر
  توسعه تکنولوژی های مرتبط با این ابزارها
  شناخت نقاط قوت و ضعف و درک هویت
  لزوم مدیریت و فرهنگ سازی
  ابزاری مفید برای بهبود کیفیت زندگی
 • سال برگزاری: 96
 • مدت به ساعت: 2 ساعت
 • محل برگزاری: کتابخانه مرکزی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: آشنایی با پایگاههای استنادی ISI و Scopus
  • عنوان:
  ' target='blank'>آشنایی با پایگاههای استنادی ISI و Scopus
 • مدرس: فرزانه فرجامی
 • سرفصل مباحث:


   

 • سال برگزاری: 95
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: کتابخانه مرکزی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی