اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: اهمیت پژوهش با تاکید بر منابع اطلاعاتی
 • مدرس: دکتر زهره عباسی
 • سال برگزاری: 96
 • مدت به ساعت: 2
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: مهارتهای اطلاع یابی و جستجوی پیشرفته
 • مدرس: شهربانو صادقی
 • سال برگزاری: 96
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق44
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: ابزار های جستجوی پایان نامه
 • مدرس: دکتر زهره عباسی
 • سرفصل مباحث:

  .

 • سال برگزاری: 96
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق44
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: یافتن مجله مناسب جهت انتشار مقاله
 • مدرس: دکتر زهره عباسی
 • سرفصل مباحث:

  test3

 • سال برگزاری: 96
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق44
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: رزومه نویسی
 • مدرس: دکتر شعله ارسطوپور
 • سرفصل مباحث: • سال برگزاری: 96
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق44
 • فایلهای کارگاه:

  اسلاید های آموزشی

 • عنوان: مقاله نویسی لاتین ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • مدرس: دکتر شعله ارسطوپور
 • سرفصل مباحث: • سال برگزاری: 96
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق44
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: مدیریت زمان در پژوهش:آشنایی با امکانات و ابزارهای جستجوی علمی وتخصصی
 • مدرس: دکتر زهره عباسی- فرزانه فرجامی
 • سال برگزاری: 96
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق44
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

***********************