اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: تحلیل شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای آن
 • مدرس: بهار قادری
 • سال برگزاری: 98
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: راهکارهایی برای ارائه موفق
 • مدرس: دکتر زهرا لاری
 • سال برگزاری: 98
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  فایل صوتی

 • عنوان: مقاله نویسی از نگارش تا پذیرش ویژه پژوهشگران علوم پایه، مهندسی و کشاورزی
 • مدرس: دکتر زهرا لاری
 • سال برگزاری: 98
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: روزمه نویسی به زبان انگلیسی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • مدرس: محبوبه آستانه فراشباشی
 • سال برگزاری: 98
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: آشنایی با نرم افزار مکس کیو دی ای
 • مدرس: دکتر زهرا رضازاده
 • سال برگزاری: 98
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: نکات کلیدی در مقاله نویسی انگلیسی(ویژه گروه علوم انسانی)
 • مدرس: دکتر شعله ارسطوپور
 • سال برگزاری: 98
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق شورا
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: آشنایی با روش‌های پژوهش کیفی با تأکید بر نظریه زمینه‌ای (داده‌بنیاد یا گراندد تئوری)
 • مدرس: دکتر هادی هراتی
 • سال برگزاری: 98
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: چگونه مجله مناسب را برای انتشار مقاله خودپیدا کنیم؟
 • مدرس: دکتر زهره عباسی
 • سال برگزاری: 98
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

صفحه1 از7

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء