اسلایدهای آموزشی

 • عنوان: تحلیل شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای آن
 • عنوان:
' target='blank'>تحلیل شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای آن
 • مدرس: بهار قادری
 • سال برگزاری: 98
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: راهکارهایی برای ارائه موفق
  • عنوان:
  ' target='blank'>راهکارهایی برای ارائه موفق
 • مدرس: دکتر زهرا لاری
 • سال برگزاری: 98
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  فایل صوتی

  • عنوان: مقاله نویسی از نگارش تا پذیرش ویژه پژوهشگران علوم پایه، مهندسی و کشاورزی
  • عنوان:
  ' target='blank'>مقاله نویسی از نگارش تا پذیرش ویژه پژوهشگران علوم پایه، مهندسی و کشاورزی
 • مدرس: دکتر زهرا لاری
 • سال برگزاری: 98
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: روزمه نویسی به زبان انگلیسی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • عنوان:
  ' target='blank'>روزمه نویسی به زبان انگلیسی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • مدرس: محبوبه آستانه فراشباشی
 • سال برگزاری: 98
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: آشنایی با نرم افزار مکس کیو دی ای
  • عنوان:
  ' target='blank'>آشنایی با نرم افزار مکس کیو دی ای
 • مدرس: دکتر زهرا رضازاده
 • سال برگزاری: 98
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: نکات کلیدی در مقاله نویسی انگلیسی(ویژه گروه علوم انسانی)
  • عنوان:
  ' target='blank'>نکات کلیدی در مقاله نویسی انگلیسی(ویژه گروه علوم انسانی)
 • مدرس: دکتر شعله ارسطوپور
 • سال برگزاری: 98
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: اتاق شورا
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: آشنایی با روش‌های پژوهش کیفی با تأکید بر نظریه زمینه‌ای (داده‌بنیاد یا گراندد تئوری)
  • عنوان:
  ' target='blank'>آشنایی با روش‌های پژوهش کیفی با تأکید بر نظریه زمینه‌ای (داده‌بنیاد یا گراندد تئوری)
 • مدرس: دکتر هادی هراتی
 • سال برگزاری: 98
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

  • عنوان: چگونه مجله مناسب را برای انتشار مقاله خودپیدا کنیم؟
  • عنوان:
  ' target='blank'>چگونه مجله مناسب را برای انتشار مقاله خودپیدا کنیم؟
 • مدرس: دکتر زهره عباسی
 • سال برگزاری: 98
 • مدت به ساعت: 2
 • محل برگزاری: کارگاه آموزشی
 • فایلهای کارگاه:

  اسلایدهای آموزشی

 • صفحه1 از7
  300796کتاب چاپی
  2314نشریه چاپی
  25346پایان‌نامه
  507صندلی برای مطالعه
  102سیستم‌های رایانه
  25000اعضاء