نشست های علمی

 • عنوان نشست: اهمیت اسناد تاریخی در تدوین تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
 • نام سخنران: دکتر سلمان ساکت
 • روز: 12
 • ماه: بهمن
 • سال: 95
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: همایش نسل در حال انقراض کتاب خوان ها
 • نام سخنران: دکتر مسعود گوهری منش و آقای طلوع
 • روز: 3
 • ماه: آذر
 • سال: 95
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: سخنرانی علمیRFIDتکنولوژی برای حرکت به سوی آینده
 • نام سخنران: مهندس علیرضا دلیری
 • روز: 9
 • ماه: آبان
 • سال: 95
 • ساعت: 8-10
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: مروری بر خصوصیات و توانمندیهای کاربران در بازیابی اطلاعات
 • نام سخنران: دکتر حسین بهزادی-مهدی زارعی
 • روز: 26
 • ماه: تیر
 • سال: 95
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: آشنایی باftp
 • نام سخنران: مهندس سعید نور علیزاده
 • روز: 11
 • ماه: اردیبهشت
 • سال: 95
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: کتابدار 20: 30مهارت حرفه ای برای کتابداران نسل دوم
 • نام سخنران: مهندس حسین حیدری
 • روز: 20
 • ماه: آذر
 • سال: 95
 • ساعت: 8-10
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: ویژگی ها و رویکردهای مدیریت ناب در سازمان های پیشرو
 • نام سخنران: هادی زمانی
 • روز: 6
 • ماه: آذر
 • سال: 95
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: چگونه بنویسیم:تالیف کتاب
 • نام سخنران: دکتر مجید میرزا وزیری
 • روز: 13
 • ماه: اردیبهشت
 • سال: 95
 • ساعت: 8-10
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
صفحه3 از3

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء