نشست های علمی

 • عنوان نشست: مروری بر خصوصیات و توانمندیهای کاربران در بازیابی اطلاعات
 • نام سخنران: دکتر حسین بهزادی-مهدی زارعی
 • روز: 26
 • ماه: تیر
 • سال: 95
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: آشنایی باftp
 • نام سخنران: مهندس سعید نور علیزاده
 • روز: 11
 • ماه: اردیبهشت
 • سال: 95
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: کتابدار 20: 30مهارت حرفه ای برای کتابداران نسل دوم
 • نام سخنران: مهندس حسین حیدری
 • روز: 20
 • ماه: آذر
 • سال: 95
 • ساعت: 8-10
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: ویژگی ها و رویکردهای مدیریت ناب در سازمان های پیشرو
 • نام سخنران: هادی زمانی
 • روز: 6
 • ماه: آذر
 • سال: 95
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: چگونه بنویسیم:تالیف کتاب
 • نام سخنران: دکتر مجید میرزا وزیری
 • روز: 13
 • ماه: اردیبهشت
 • سال: 95
 • ساعت: 8-10
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
صفحه3 از3