نشست های علمی

 • عنوان نشست: نقش گروه‌های مردم نهاد در ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و فعالیت‌های کتابخانه‌ای
 • نام سخنران: سیدعباس مرجانی
 • روز: 6
 • ماه: بهمن
 • سال: 1398
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورا
 • عنوان نشست: چالش ها و مشکلات پژوهش در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
 • نام سخنران: دکتر زهرا رضازاده
 • روز: 23
 • ماه: آذر
 • سال: 1398
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورا
 • عنوان نشست: اینترنت اشیا و فناوری همگرا در خدمت بشر
 • نام سخنران: دکتر هادی هراتی
 • روز: 27
 • ماه: آبان
 • سال: 1398
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورا
 • عنوان نشست: آموزش نسخه شناسی و فهرست نگاری نسخه های خطی
 • نام سخنران: دکتر محمد جعفر یاحقی
 • روز: 1
 • ماه: مرداد
 • سال: 1398
 • ساعت: 8-12
 • محل برگزاری: اتاق شورا
 • عنوان نشست: کتابدار داده
 • نام سخنران: مهندس حسین حیدری
 • روز: 8
 • ماه: مرداد
 • سال: 1398
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورا
 • عنوان نشست: تحلیل گفتمان به مثابۀ رویکرد و روش
 • نام سخنران: بهار قادری
 • روز: 14
 • ماه: اردیبهشت
 • سال: 98
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورا
 • عنوان نشست: درمان لذت بخش : کاربرد کتاب درمانی در کتابخانه ها
 • نام سخنران: دکتر مهری پریرخ
 • روز: 9
 • ماه: بهمن
 • سال: 1397
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورا کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: داده های پیوندی:مفاهیم پایه ،الزامات پیاده سازی
 • نام سخنران: دکتر عاطفه شریف
 • روز: 24
 • ماه: دی
 • سال: 97
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورا کتابخانه مرکزی
صفحه1 از3
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء