نشست های علمی

 • عنوان نشست: چالش‌ها و مشکلات پژوهش در رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی
 • نام سخنران: دکتر زهرا رضازاده
 • روز: 23
 • ماه: آذر
 • سال: 1398
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورا
 • عنوان نشست: نقش گروه‌های مردم نهاد در ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و فعالیت‌های کتابخانه‌ای
 • نام سخنران: سیدعباس مرجانی
 • روز: 6
 • ماه: بهمن
 • سال: 1398
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورا
 • عنوان نشست: اینترنت اشیا و فناوری همگرا در خدمت بشر
 • نام سخنران: دکتر هادی هراتی
 • روز: 27
 • ماه: آبان
 • سال: 1398
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورا
 • عنوان نشست: کتابدار داده
 • نام سخنران: مهندس حسین حیدری
 • روز: 8
 • ماه: مرداد
 • سال: 1398
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورا
 • عنوان نشست: تحلیل گفتمان به مثابۀ رویکرد و روش
 • نام سخنران: بهار قادری
 • روز: 14
 • ماه: اردیبهشت
 • سال: 98
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورا
 • عنوان نشست: هوشمندی رقابتی
 • نام سخنران: دکتر شعله ارسطو پور
 • روز: 27
 • ماه: آذر
 • سال: 1397
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورا کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: پیشگیری از دردهای اسکلتی عضلانی در محیط کار
 • نام سخنران: دکتر فاطمه علیرضائی نقتدر
 • روز: 8
 • ماه: اردیبهشت
 • سال: 1397
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورا کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: سخنرانی علمیRFIDتکنولوژی برای حرکت به سوی آینده
 • نام سخنران: مهندس علیرضا دلیری
 • روز: 9
 • ماه: آبان
 • سال: 95
 • ساعت: 8-10
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء