نشست های علمی

 • عنوان نشست: چرا فرار را برقرار ترجیح دادند: آسیب شناسی و بیان چالشهای نشر مجلات
 • نام سخنران: دکتر محمد صال مصلحیان
 • روز: 24
 • ماه: آذر
 • سال: 1394
 • ساعت: 12-13/30
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: رویکردهای جدید در خدمات کتابخانه های دانشگاهی :پشتیبانی از برنامه های راهبردی دانشگاه
 • نام سخنران: دکتر رحمت الله فتاحی
 • روز: 12
 • ماه: دی
 • سال: 1394
 • ساعت: 12-13/30
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: کتابدار 20: 30مهارت حرفه ای برای کتابداران نسل دوم
 • نام سخنران: مهندس حسین حیدری
 • روز: 20
 • ماه: آذر
 • سال: 95
 • ساعت: 8-10
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: ویژگی ها و رویکردهای مدیریت ناب در سازمان های پیشرو
 • نام سخنران: هادی زمانی
 • روز: 6
 • ماه: آذر
 • سال: 95
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: همایش نسل در حال انقراض کتاب خوان ها
 • نام سخنران: دکتر مسعود گوهری منش و آقای طلوع
 • روز: 3
 • ماه: آذر
 • سال: 95
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: مروری بر خصوصیات و توانمندیهای کاربران در بازیابی اطلاعات
 • نام سخنران: دکتر حسین بهزادی-مهدی زارعی
 • روز: 26
 • ماه: تیر
 • سال: 95
 • محل برگزاری: اتاق شورای کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: داده های پیوندی:مفاهیم پایه ،الزامات پیاده سازی
 • نام سخنران: دکتر عاطفه شریف
 • روز: 24
 • ماه: دی
 • سال: 97
 • ساعت: 12-14
 • محل برگزاری: اتاق شورا کتابخانه مرکزی
 • عنوان نشست: آموزش نسخه‌شناسی و فهرست‌نگاری نسخه‌های خطی
 • نام سخنران: دکتر محمد جعفر یاحقی
 • روز: 1
 • ماه: مرداد
 • سال: 1398
 • ساعت: 8-12
 • محل برگزاری: اتاق شورا

آيكون مراجعه

608000کتاب چاپی
2430نشریه چاپی
32600پایان‌نامه
3268865منابع الکترونیکی
102سیستم‌های رایانه
23600اعضاء