همکاران مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی بر اساس حروف الفبا

 • سمت: کتابدار بخش امانت
 • شماره تلفن: 38806524
 • آدرس ایمیل:

  momeni.m.naser1990indexgmail.com

 • سمت: کارشناس ارشد بخش پایان‌نامه‌ها
 • شماره تلفن: 05138806550
 • آدرس ایمیل:

  .

 • سمت: کارشناس ارشد بخش امانت
 • شماره تلفن: 38806542
 • آدرس ایمیل:

  cobranegahbanindexyahoo.com

 • سمت: مسئول امورعمومی
 • شماره تلفن: 05138806502
 • آدرس ایمیل:

  harati-haindexum.ac.ir

صفحه4 از4
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء