همکاران مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی بر اساس حروف الفبا

 • سمت: مسئول پشتیبانی سخت افزار، نرم افزار و شبکه
 • شماره تلفن: 05138806565
 • آدرس ایمیل:

  farahmandyarindexum.ac.ir

 • سمت: کارشناس بخش امانت
 • شماره تلفن: 05138806532
 • آدرس ایمیل:

  -

 • سمت: کتابدار بخش مخزن
 • شماره تلفن: 38806535
 • آدرس ایمیل:

  -

 • سمت: کارشناس بخش علم‌سنجی
 • شماره تلفن: 05138806505
 • آدرس ایمیل:

  b.ghaderi.libindexgmail.com

 • سمت: کارشناس بخش امانت
 • شماره تلفن: 38806523
 • آدرس ایمیل:

  z-ghadamgahiindexstaff.um.ac.ir

 • سمت: مسئول بخش فهرستنویسی و پیش از انتشار
 • شماره تلفن: 05138806519
 • آدرس ایمیل:

  laghezeliindexyahoo.com

 • سمت: کارشناس بخش امانت
 • شماره تلفن: 38806546
 • آدرس ایمیل:

  m-lariindexum.ac.ir

 • سمت: فهرستنویس کتب فارسی
 • شماره تلفن: 05138806528
 • آدرس ایمیل:

  moradikhahindexum.ac.ir