همکاران مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی بر اساس حروف الفبا

 • سمت: رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
 • شماره تلفن: 05138806504
 • آدرس ایمیل:

  abassiindexum.ac.ir

 • سمت: مسئول دفتر، دبیرخانه وکارگزینی و بایگانی مسئول طرح امین (امانت بین کتابخانه ای) و کارشناس دیداری و شنیداری
 • شماره تلفن: 05138806503
 • آدرس ایمیل:

  tarhaminindexum.ac.ir

 • سمت: کارشناس ارشد بخش مرجع
 • شماره تلفن: 05138806553
 • آدرس ایمیل:

  marjaclindexum.ac.ir

 • سمت: مسئول بخش نشریات
 • شماره تلفن: 05138806525
 • آدرس ایمیل:

  farjamiindexum.ac.ir

 • سمت: مسئول پشتیبانی سخت افزار، نرم افزار و شبکه
 • شماره تلفن: 05138806565
 • آدرس ایمیل:

  farahmandyarindexum.ac.ir

 • سمت: کارشناس بخش امانت
 • شماره تلفن: 05138806532
 • آدرس ایمیل:

  -

 • سمت: کتابدار بخش مخزن
 • شماره تلفن: 38806535
 • آدرس ایمیل:

  -

 • سمت: کارشناس بخش علم‌سنجی
 • شماره تلفن: 05138806505
 • آدرس ایمیل:

  b.ghaderi.libindexgmail.com