همکاران (44)

 • سمت: مسئول بخش اطلاع رسانی
 • شماره تلفن: 38806533
 • آدرس ایمیل: sh-sad@um.ac.ir
 • سمت: کارشناس ارشد بخش امانت
 • شماره تلفن: 38806545
 • آدرس ایمیل: enlib_salehabadi@yahoo.com
 • سمت: کارشناس بخش فهرستنویسی
 • شماره تلفن: 05138806527
 • آدرس ایمیل: .
 • سمت: کتابدار بخش امانت
 • شماره تلفن: -
 • آدرس ایمیل: -
 • سمت: کارشناس ورود اطلاعات
 • شماره تلفن: 05138806517
 • آدرس ایمیل: sameni@um.ac.ir
 • سمت: مسئول بخش مرجع
 • شماره تلفن: 05138806540
 • آدرس ایمیل: marjacl@um.ac.ir
 • سمت: مدیریت امور عمومی مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
 • شماره تلفن: 05138806502
 • آدرس ایمیل: .
 • سمت: کارشناس ارشد بخش پایان نامه ها - نمایه سازی
 • شماره تلفن: 05138806571
 • آدرس ایمیل: .
 • سمت: راننده
 • شماره تلفن: 05138806501
 • آدرس ایمیل: .
 • سمت: مسئول بخش امانت
 • شماره تلفن: 05138806541
 • آدرس ایمیل: centcirc@um.ac.ir
***********************