همکاران مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی بر اساس حروف الفبا

 • سمت: کارشناس ارشد بخش امانت
 • شماره تلفن: 38806545
 • آدرس ایمیل:

  enlib_salehabadiindexyahoo.com

 • سمت: کارشناس بخش فهرستنویسی
 • شماره تلفن: 05138806527
 • آدرس ایمیل:

  .

 • سمت: کتابدار بخش امانت
 • شماره تلفن: 05138806520
 • آدرس ایمیل:

  -

 • سمت: کارشناس ورود اطلاعات
 • شماره تلفن: 05138806517
 • آدرس ایمیل:

  sameniindexum.ac.ir

 • سمت: مسئول بخش مرجع
 • شماره تلفن: 05138806540
 • آدرس ایمیل:

  marjaclindexum.ac.ir

 • سمت: مدیریت امور عمومی مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
 • شماره تلفن: 05138806502
 • آدرس ایمیل:

  .

 • سمت: کارشناس ارشد بخش پایان نامه ها - نمایه سازی
 • شماره تلفن: 05138806571
 • آدرس ایمیل:

  .

 • سمت: راننده
 • شماره تلفن: 05138806501
 • آدرس ایمیل:

  .