داستان یک اسم جدید

  • عنوان کتاب: داستان یک اسم جدید
  • نویسنده: النا فرانته
  • مترجم: سودابه قیصری
  • ناشر: نشر ثالث
  • سال نشر: 1397
  • دسترسی:

    مشاهده وضعیت امانت

  • قبلا و  در همین صفحه کتاب دوست باهوش من خدمت شما عزیزان معرفی شد که در آن کتاب النا فرانته (نویسنده) ، لی لا و النا دو دوست جدا نشدنی را معرفی کرد. همین دوستی ستون فقرات یک سری از کتابهای  النا فرانته شد که به سری داستانهای ناپل معروف شدند. داستان "یک نام جدید "دومین کتاب این سری است در «داستان یک اسم جدید» لی‌لا ازدواج می‌کند و وارد تجارت می‌شود. النا هم به درسش و کشف‌هایش می‌پردازد. عشق، آزادی، خانواده، حسادت و تعهد، عناصری هستند که زندگی این دو را در این داستان تحت تاثیر خود قرار می دهند؛ چون لی‌لا احساس می‌کند ازدواج محدودش کرده است و النا هم به خود فشار می‌آورد تا از دیگران برتر باشد؛ با این همه این دو دوست در پیوند با یکدیگر در حال تکامل هستند و این موضوع در زندگی آنها مرکزیت دارد و توانمندشان می‌کند.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
    182   دفعه
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء