رود راوی

 • عنوان کتاب: رود راوی
 • نویسنده: ابوتراب خسروی
 • ناشر: نیماژ
 • سال نشر: 1398
 • دسترسی:

  مشاهده وضعیت امانت

 • رمان «رود راوی» را می‌توان نمونه‌ای موفق از روایت دربارهٔ طرح‌های درمانی، انتقادی و داستانی دانست که پنداری "ابوتراب خسروی" نویسنده داستان، می‌خواهد از طریق آن شفای دردِ جامعه را بیان کند. رمز موفقیت و دست اول بودن این داستان نیز، دانش، آگاهی و قلمِ پختهٔ اوست. به عبارت دیگر گویا این داستان، نسخهٔ درمانی جامعهٔ بیمار ماست که توسط نویسنده نوشته شده تا برای ما، دارویی باشد برای درمان بیماریِ جامعهٔ مدرن ما.
   در این داستان کیا فرزند خوانده یکی از بزرگان در فرقه‌ای خاص است و برای تحصیل پزشکی به شهر لاهور می رود ولی بعد از دو سال طب را کنار گذاشته و در مدرسه مخالفان فرقه خود ساکن می‌شود . بعد از چندی بزرگانش از وی می خواهند به رونیز برگردد او با همان دانش دو ساله به طبابت می پردازد و مأمور می‌شود تا روایت فرقه خود را بخواند و بداند و بنویسد. رود راوی در فضایی غریب و سورئالیستی می گذرد، اما گاهی به عناصری از زمان معاصر نیز ارجاع داده می‌شود و همین امر نشان ‌می‌دهد که آنچه در این شهر می‌گذرد هنوز و در دوران ما نیز ممکن است واقعیت داشته باشد.
  در بخشی از کتاب می‌خوانیم
  «خودش هم نمی‌داند کی این اتفاق افتاده است. فقط یکهو به خودش آمده دیده است حامله است. و این که اول بار هم نبوده که این اتفاق افتاده. ولی هر بار به راحتی سقطش می‌کرده و همین حالا هم فکر می‌کند یک فوج بچه‌های سقط شده دارد. ولی این بار نمی‌تواند. از دستش بر نمی‌آید، حس می‌کند که این بچه زاد و رودش است»

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
    45   دفعه
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء