صالح آبادی، آزاده

 • نام خانوادگی: صالح آبادی
 • نام: آزاده
 • سمت: کارشناس خدمات کتابداری
 • شماره تلفن: 38806545
 • آدرس ایمیل:

  enlib_salehabadiindexyahoo.com

این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)
    671   دفعه
برچسب‌ها
 • شرح وظایف سرکار خانم آزاده صالح آبادی به شرح زیر است. برای مشاهده گام‌های هر وظیفه روی آن کلیک کنید:

  1. عضویت مراجعان برون سازمانی از طریق تکمیل فرم چاپی و ثبت اطلاعات آنها در سیستم
  2. فعال سازی عضویت کارکنان و اساتید بازنشسته در سیستم نرم افزاری کتابخانه
  3. فعال سازی عضویت کارکنان و اساتید غیر رسمی دانشگاه در سیستم کتابخانه
  4. بررسی و پالایش اعضای برون سازمانی اعتبار عضویت و کتابهای در دست امانت
  5. بررسی و پالایش اعضای غیر رسمی از جهت اعتبار عضویت و کتابهای در دست امانت
  6. بررسی و پالایش کارکنان و اساتید بازنشسته از جهت اعتبار عضویت و کتابهای در دست امانت
  7. تغییر مجوز دانشجویان معدل الف به مجوز بالاتر
  8. ثبت دانشجویان فردوسی معرفی شده در سیستم به عنوان طرح علوم پزشکی
  1. برگزاری کارگاه های آموزشی برای دانشجویان جدیدالورود
  2. آموزش مراجعان از طریق تورهای بازدید از کتابخانه
  3. راهنمایی مراجعان در جستچوی رایانه ای
  1. شناسایی کتابهای اشکالی و جداسازی
  2. بررسی اشکال کتابها در سیستم نرم افزاز کتابخانه
  3. رفع اشکال از طریق تعویض بارکد و لیبل و ثبت آن در سیستم
  4. رفع مشکل کتاب های مفقودی دانشجویان
  5. تکمیل فرم اطلاعات مربوط به کتاب گمشده
  6. ثبت کتاب جایگزین مفقودی در سیستم
  1. دریافت فرم پیگیری تکمیل شده از عضو و کنترل اطلاعات آن
  2. بررسی اطلاعات کتاب در سیستم وتکمیل اطلاعات فرم پیگیری
  3. تماس با فرد امانت گیرنده و پیگیری آن تا حصول نتیجه
  4. دریافت کتاب پیگیری دار واطلاع به متقاضی
  5. تحویل کتاب به متقاضی و ثبت در سیستم
  6. بایگانی فرم پیگیری
  1. دریافت فرم تسویه حساب کارکنان، اساتید و اعضای برون سازمانی و کنترل اطلاعات آن
  2. بررسی وضعیت کارت امانت عضو در سیستم
  3. غیر فعال سازی عضویت از طریق سیستم
  4. امضا و ممهور کردن فرم تسویه حساب و تحویل آن
  5. بررسی وضعیت کارت امانت دانشجویانی که به هر دلیل تسویه حساب آنها رد شده است
  6. رفع مشکل در سیستم نرم افزاری جهت تسویه حساب دانشجویانی که رد تایید شده اند
  1. شرکت در جلسات دوره ای سایت کتابخانه
  2. به روز رسانی اطلاعات مربوط به بخش در سایت
  3. بررسی سوالات مطرح شده از طریق سایت و پاسخگویی به آنها
  1. دریافت و ثبت بازگشت از فنی کتابهای جدید در سیستم نرم افزار کتابخانه
  2. جداسازی تازه های کتاب و قرار دادن آنها در قفسه مربوطهت
  3. ارسال کتابهای جدید به مخزن برای ورود به قفسه ها
  1. ثبت کتابها در نرم افزار قفسه خوان و تطبیق اطلاعات کتاب با سیستم
  2. زدن مهر به تمامی کتابهای ثبت شده در نرم افزار قفسه خوان
  3. جدا سازی کتابهای اشکالی و مخدوش
  4. گزارش گیری از کتابهای مفقودی
  5. بررسی لیست کتابهای مفقودی در قفسه ها براساس رده
  1. جداسازی کتابهای کم استفاده مطابق لیست از قفسه ها
  2. ثبت در سیستم نرم افزاری کتابخانه
  1. پاسخگویی به مشکلات اعضا در رابطه با کتابهای تاخیری، جریمه و ...
  1. تمدید تلفنی کتابهای اعضای برون سازمانی
  1. بررسی تلفنی مشکل کتابهای در امانت اعضا
  1. شرکت در دوره های آموزشی بر اساس نظر مافوق
  1. طراحی و نصب انواع راهنماها در مخزن برای مراجعان
  2. تهیه اطلاعیه ها و نصب آنها در معرض دید مراجعان
 • مسئول مستقیم: محمد جعفر طلائی برآبادی
 • نوع استخدام: رسمی

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء