ریاحی، فاطمه

 • نام خانوادگی: ریاحی
 • نام: فاطمه
 • سمت: کارشناس ارشد بخش نشریات
 • شماره تلفن: 05138806539
 • آدرس ایمیل:

  friahiindexum.ac.ir

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
    314   دفعه
برچسب‌ها
 • شرح وظایف سرکار خانم فاطمه ریاحی به شرح زیر است. برای مشاهده گام‌های هر وظیفه روی آن کلیک کنید:

  1. شناسایی نشریات هسته گروههای آموزشی
  2. تهیه لیست و ارائه به مسول بخش نشریات جهت تایید
  1. دریافت نشریات
  2. زدن مهر کتابخانه و تاریخ دریافت روی جلد و داخل جلد
  3. ثبت اطلاعات نشریات در سیستم سیماد (ویرایش موجودی و کاربرگ در صورت لزوم)
  4. گذاشتن نشریات در قفسه های مربوطه
  5. درج تعداد نشریات دریافت شده در لیست آمارها و ارسال نامه
  1. کنترل اطلاعات مجلات فارسی و لاتین با موجودی درج شده در سیستم سدف کتابخانه و تعیین مغایرت
  2. اصلاح اطلاعات در سیستم سدف کتابخانه
  1. تهیه فهرست از مجلات جاری فارسی و تایپ آن
  2. تهیه فهرست از مجلات نشریات قدیمی فارسی و تایپ آن
  3. تهیه فهرست از مجلات جاری لاتین و تایپ آن
  4. تهیه لیست موجودی قفسه های مجلات آرشیو فارسی و تایپ آن و نصب روی قفسه
  5. تهیه لیست موجودی قفسه های مجلات آرشیو لاتین و تایپ آن و نصب روی قفسه
  6. تهیه راهنمای قفسه های بخش نشریات جاری ( فارسی ) تایپ و طراحی و کادر و پرینت و برش و پرس و چسباندن روی کارت و قفسه
  7. چک ، مرتب سازی و شیفت نشریات در قفسه های جاری ( فارسی )
  8. چک ، مرتب سازی و شیفت نشریات در قفسه های جاری ( لاتین )
  9. دریافت و آماده سازی سی دی مجلات لاتین
  1. کنترل نشریات جاری یا آرشیو برای مشخص نمودن تعداد موجودی
  2. بیرون آوردن نشریه از قفسه و مرتب سازی آنها در یک بسته بر اساس شماره های کوچک به بزرگ و نوشتن اطلاعات مورد نیاز برای صحاف
  3. بسته بندی شماره های یک نشریه با نخ
  4. تهیه لیست صحافی ها ( تایپ) و درج آمار آنها
  5. دریافت نشریات از صحافی
  6. چک و کنترل مجله صحافی شده از نظر صحت اطلاعات درج شده در روی جلدو عطف و کنترل مجلات داخل مجلد
  7. انتقال صحافی های ایراد دار به صحاف ( تهیه لیست و تماس با صحاف و ارسال مجدد به صحافی)
  8. حذف صحافی دریافت شده از لیست و درج آمار صسحافی های دریافت شده
  9. زدن مهر و نصب تگ ایمنی روی صحافی
  10. گذاشتن صحافی در قفسه های آرشیو
  11. تماس و پیگیری صحافی های ارسالی ایراددار
  1. مصاحبه موضوعی با مراجعه کننده مبنی بر شناخت نیاز فرد
  2. راهنمایی مراجعه کننده برای استفاده از مجلات کاغذی در بخش جاری و آرشیو
  3. راهنمایی مراجعه کننده برای استفاده از پایگاههای الکترونیکی
  1. دریافت معرفی نامه و تعیین برنامه کاری
  2. آموزش فعالیتها
  3. نظارت و کنترل فعالیتها
  4. امتیاز دهی به کارورز
  1. همکاری در امور بازدیدها
  1. جمع آوري مطالب مورد نياز تایپ، ویرایش و صفح آرایی
  2. ارسال به مسئول بخش جهت تاييد مطالب
  1. پاسخگویی به مراجعان (تلفنی و حضوری)
  1. شرکت در دوره های آموزشی بر اساس نظر مافوق
  1. پرینت اطلاعات مجله از سیستم سدف کتابخانه
  2. کنترل اطلاعات کتابشناختی درج شده در برگه با مجله
  3. کنترل موجودی فیزیکی درج شده در برگه با موجودی آرشیو
  4. رفع مغایرتها در برگه و ورود اطلاعات صحیح در سیستم سدف کتابخانه
  5. تهیه گزارش از شلف خوانی و ارائه به مسول
 • مسئول مستقیم: فرزانه فرجامی
 • نوع استخدام: رسمی
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء