فرجامی، فرزانه

 • نام خانوادگی: فرجامی
 • نام: فرزانه
 • سمت: رئیس اداره خدمات کتابخانه‌ای
 • شماره تلفن: 05138806525
 • آدرس ایمیل:

  farjamiindexum.ac.ir

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
    928   دفعه
 • شرح وظایف سرکار خانم فرجامی به شرح زیر است. برای مشاهده گام‌های هر وظیفه روی آن کلیک کنید:

  1. هماهنگي, برنامه ريزي , نظارت , كنترل و ارزيابي فعاليتهاي گروه خدمات كتابداري كتابخانه مركزي
  2. پيگيري وايجاد زمينه بهره گيري از آخرين دستاورد هاي علمي در حوزه خدمات كتابداري
  3. همكاري در تهيه و تدوين آئين نامه ها, خط مشي ها, راهنماها, دستورالعملها و پرسشنامه هاي اجراي امور كتابخانه
  4. تهيه گزارش عملكرد دوره اي از فعاليتهاي گروه
  5. ارائه طرحهاي پژوهشي وتحقيقاتي مربوط به كتابداري و كتابشناسي بر اساس نيازهاي كتابخانه
  6. همكاري در اداره امور كتابخانه
  7. تبادل نظر با افراد مختلف اعم از همكاران و مسئولان بخشها و صاحبنظران ساير مراكز در خصوص مسايل ذيربط
  1. سرپرستی، هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای بخش نشریات
  2. ایجاد هماهنگی در خصوص امور مربوط به مرخصی همکاران بخش
  3. برنامه ریزی و تقسیم بندی وظایف همکاران
  4. ارزیابی مستمر عملکرد کارکنان
  5. ارزیابی دوره ای سیستم سیماد جهت ارتقاء
  6. انجام مکاتبات اداری
  7. درخواست موارد مورد نیاز بخش
  1. شناسایی نشریات هسته گروههای آموزشی
  2. ارسال لیست به بخش سفارشات جهت سفارش
  1. دریافت نشریات
  2. زدن مهر کتابخانه و تاریخ دریافت روی جلد و داخل جلد
  3. ثبت اطلاعات نشریات در سیستم سیماد (ویرایش موجودی و کاربرگ در صورت لزوم)
  4. گذاشتن نشریات در قفسه های مربوطه
  5. درج تعداد نشریات دریافت شده در لیست آمارها و ارسال نامه
  1. کنترل اطلاعات مجلات فارسی و لاتین با موجودی درج شده در سیستم سدف کتابخانه و تعیین مغایرت
  2. اصلاح اطلاعات در سیستم سدف کتابخانه
  1. تهیه فهرست از مجلات جاری فارسی و تایپ آن
  2. تهیه فهرست از مجلات نشریات قدیمی فارسی و تایپ آن
  3. تهیه فهرست از مجلات جاری لاتین و تایپ آن
  4. تهیه لیست موجودی قفسه های مجلات آرشیو فارسی و تایپ آن و نصب روی قفسه
  5. تهیه لیست موجودی قفسه های مجلات آرشیو لاتین و تایپ آن و نصب روی قفسه
  6. تهیه راهنمای قفسه های بخش نشریات جاری ( فارسی ) تایپ و طراحی و کادر و پرینت و برش و پرس و چسباندن روی کارت و قفسه
  7. چک ، مرتب سازی و شیفت نشریات در قفسه های جاری ( فارسی )
  8. چک ، مرتب سازی و شیفت نشریات در قفسه های جاری ( لاتین )
  9. دریافت و آماده سازی سی دی مجلات لاتین
  1. کنترل نشریات جاری یا آرشیو برای مشخص نمودن تعداد موجودی
  2. بیرون آوردن نشریه از قفسه و مرتب سازی آنها در یک بسته بر اساس شماره های کوچک به بزرگ و نوشتن اطلاعات مورد نیاز برای صحاف
  3. بستنه بندی شماره های یک نشریه با نخ
  4. تهیه لیست صحافی ها ( تایپ) و درج آمار آنها
  5. تماس با صحاف و تعیین زمان برای تحویل نشریات
  6. هماهنگی با امور عمومی جهت انتقال نشریات به صحافی و دریافت رسید از صحاف
  7. دریافت نشریات از صحافی
  8. چک و کنترل مجله صحافی شده از نظر صحت اطلاعات درج شده در روی جلدو عطف و کنترل مجلات داخل مجلد
  9. انتقال صحافی های ایراد دار به صحاف ( تهیه لیست و تماس با صحاف و ارسال مجدد به صحافی)
  10. حذف صحافی دریافت شده از لیست و درج آمار صسحافی های دریافت شده
  11. زدن مهر و نصب تگ ایمنی روی صحافی
  12. گذاشتن صحافی در قفسه های آرشیو
  13. تماس و پیگیری صحافی های ارسالی
  1. دریافت معرفی نامه و تعیین برنامه کاری
  2. آموزش فعالیتها
  3. نظارت و کنترل فعالیتها
  4. امتیاز دهی به کارورز
  1. جمع آوري مطالب مورد نياز
  2. ارسال فایل به مافوق (در صورت لزوم)
  3. ارسال فایل به امور عمومی جهت چاپ و تکثیر
  4. دریافت بروشورها و توزیع بین مراجعین
  1. دریافت نامه جهت معرفی بازدید کننده ها
  2. توضیح در رابطه با فعالیت های بخش و پاسخگویی به سوالات آنها هنگام مراجعه بازدید کنندگان
  1. انتخاب موضوع و تنظیم سرفصل ها
  2. مطالعه و تهیه فایل های مورد نیاز
  3. برگزاری کارگاه
  1. پاسخگویی به مراجعان (تلفنی)
  1. دریافت دعوتنامه
  2. شرکت در جلسه
  3. انجام یا پیگیری وظایفی که در جلسه محول شده
  1. انجام درخواست های ارسالی در پرتال (قسمت مدیریت کار)
  1. شرکت در دوره های آموزشی بر اساس نظر مافوق
  1. تنظیم نامه ودرخواست امکانات مورد نیاز (نیرو و...)
  2. اطلاع رسانی جهت زمان قفسه خوانی به اعضا ازطریق سایت و نصب اطلاعیه
  3. پرینت اطلاعات مجله از سیستم سدف کتابخانه
  4. تقسیم بندی قفسه ها میان نیروها
  5. کنترل اطلاعات کتابشناختی درج شده در برگه با مجله
  6. کنترل موجودی فیزیکی درج شده در برگه با موجودی آرشیو
  7. رفع مغایرتها در برگه و ورود اطلاعات صحیح در سیستم سدف کتابخانه
  8. دریافت اطلاعات مربوطه از همکاران
  9. تهیه گزارش از شلف خوانی و ارائه به مسول
 • نرم افزار استناددهی Endnote

  جستجوی اطلاعات

 • 1

 • مسئول مستقیم: دکتر زهره عباسی
 • دسترسی مجازی:

  1

 • نوع استخدام: رسمی

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء