ناصری، کبری

 • نام خانوادگی: ناصری
 • نام: کبری
 • سمت: کارشناس خدمات کتابداری
 • شماره تلفن: 05138806551
 • آدرس ایمیل:

  naseri-koindexum.ac.ir

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
    444   دفعه
 • شرح وظایف خانم کبری ناصری به شرح زیر است. برای مشاهده گام‌ها روی هر وظیفه کلیک کنید

  1. شناسایی نشریات هسته گروه‌های آموزشی
  2. تهیه لیست و ارائه به مسئول بخش نشریات جهت تایید
  1. دریافت نشریات
  2. زدن مهر کتابخانه و تاریخ دریافت روی جلد و داخل جلد
  3. ثبت اطلاعات نشریات در سیستم سیماد (ویرایش موجودی و کاربرگ در صورت لزوم)
  4. گذاشتن نشریات در قفسه های مربوطه
  5. درج تعداد نشریات دریافت شده در لیست آمارها و ارسال نامه
  1. کنترل اطلاعات مجلات فارسی و لاتین با موجودی درج شده در سیستم سدف کتابخانه و تعیین مغایرت
  2. اصلاح اطلاعات در سیستم سدف کتابخانه
  1. تهیه فهرست از مجلات جاری فارسی و تایپ آن
  2. تهیه فهرست از مجلات نشریات قدیمی فارسی و تایپ آن
  3. تهیه فهرست از مجلات جاری لاتین و تایپ آن
  4. تهیه فهرست موجودی قفسه‌های مجلات آرشیو فارسی و تایپ آن و نصب روی قفسه
  5. تهیه فهرست موجودی قفسه‌های مجلات آرشیو لاتین و تایپ آن و نصب روی قفسه
  6. تهیه راهنمای قفسه‌های بخش نشریات جاری ( فارسی ) تایپ و طراحی و کادر و پرینت و برش و پرس و چسباندن روی کارت و قفسه
  7. بررسی، مرتب‌سازی و انتقال نشریات در قفسه‌های جاری ( فارسی )
  8. بررسی، مرتب‌سازی و انتقال نشریات در قفسه‌های جاری ( لاتین )
  9. دریافت و آماده‌سازی سی‌دی مجلات لاتین
  1. دریافت فهرست نشریات خریداری شده از بخش سفارشات
  2. مطابقت موجودی نشریات خریداری شده و شناسایی شماره‌های کسری
  3. تهیه و تنظیم فهرست عناوین مجلات و شماره‌های کسری
  1. کنترل نشریات جاری یا آرشیو برای مشخص نمودن تعداد موجودی
  2. بیرون آوردن نشریه از قفسه و مرتب سازی آنها در یک بسته بر اساس شماره های کوچک به بزرگ و نوشتن اطلاعات مورد نیاز برای صحاف
  3. بسته بندی شماره های یک نشریه با نخ
  4. تهیه لیست صحافی ها ( تایپ) و درج آمار آنها
  5. دریافت نشریات از صحافی
  6. چک و کنترل مجله صحافی شده از نظر صحت اطلاعات درج شده در روی جلدو عطف و کنترل مجلات داخل مجلد
  7. انتقال صحافی های ایراد دار به صحاف ( تهیه لیست و تماس با صحاف و ارسال مجدد به صحافی)
  8. حذف صحافی دریافت شده از لیست و درج آمار صسحافی های دریافت شده
  9. زدن مهر و نصب تگ ایمنی روی صحافی
  10. گذاشتن صحافی در قفسه های آرشیو
  11. تماس و پیگیری صحافی های ارسالی ایراددار
  1. مصاحبه موضوعی با مراجعه کننده مبنی بر شناخت نیاز فرد
  2. راهنمایی مراجعه کننده برای استفاده از مجلات کاغذی در بخش جاری و آرشیو
  3. راهنمایی مراجعه کننده برای استفاده از پایگاههای الکترونیکی
  1. دریافت معرفی نامه و تعیین برنامه کاری
  2. آموزش فعالیتها
  3. نظارت و کنترل فعالیتها
  4. امتیاز دهی به کارورز
  1. همکاری در امور بازدیدها
  1. جمع آوري مطالب مورد نياز تایپ، ویرایش و صفح آرایی
  2. ارسال به مسئول بخش جهت تاييد مطالب
  1. پاسخگویی به مراجعان (تلفنی و حضوری)
  1. شرکت در دوره های آموزشی بر اساس نظر مافوق
  1. پرینت اطلاعات مجله از سیستم سدف کتابخانه
  2. کنترل اطلاعات کتابشناختی درج شده در برگه با مجله
  3. کنترل موجودی فیزیکی درج شده در برگه با موجودی آرشیو
  4. رفع مغایرتها در برگه و ورود اطلاعات صحیح در سیستم سدف کتابخانه
  5. تهیه گزارش از شلف خوانی و ارائه به مسول
  1. دریافت فقهرست نشریات خریداری شده از بخش سفارشات
  2. کنترل موجودی نشریات خریداری شده و شناسایی شماره‌های کسری
  3. تهیه و تنظیم فهرست عناوین مجلات و شمارهای کسری
  4. ارائه و ارسال به مسئول مافوق
  1. دریافت درخواست از مسئول مربوطه
  2. جمع‌آوری و تهیه آمار فعالیت‌ها و تنظیم مطالب
  3. ارائه به مسئول مافوق
  1. دریافت دعوتنامه
  2. شرکت در جلسه
  3. انجام یا پیگیری وظایفی که در جلسه محول شده است.
 • جستجوی اطلاعات

 • مسئول مستقیم: فرزانه فرجامی
 • نوع استخدام: رسمی

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء