ناصری، کبری

 • نام خانوادگی: ناصری
 • نام: کبری
 • سمت: کارشناس ارشد بخش نشریات
 • شماره تلفن: 05138806551
 • آدرس ایمیل:

  naseri-koindexum.ac.ir

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
    200   دفعه
 • شرح وظایف سرکار خانم کبری ناصری به شرح زیر است. برای مشاهده گام‌های هر وظیفه روی آن کلیک کنید:

  1. دریافت کارت شناسایی عضو و کنترل مشخصات عضو در سیستم
  2. دریافت کتاب و ثبت آن در سیستم
  3. غیرفعال سازی کتاب توسط دستگاه 3M برای خروج از کتابخانه
  1. دریافت کتاب و بازگشت آن از سیستم
  2. فعال سازی کتاب توسط دستگاه 3M برای ورود به مخزن
  1. انتقال کتابهای بازگشتی به مخزن جهت چیدن در قفسه ها
  2. تفکیک ومرتب سازی رده ای کتابها در محل کتابهای بازگشتی
  3. انتقال کتابها به مخزن و چیدن آن مطابق رده کنگره در قفسه ها
  4. مرتب سازی کتابها در قفسه ها براساس رده ها
  5. تنظیم وقفسه گردانی کتابهای مخزن
  1. جداسازی کتابهای مخدوش
  2. ثبت کتابهای مخدوش در سیستم به وضعیت آماده ارسال به صحافی
  3. بسته بندی کتابهای ثبت شده
  4. تغییر وضعیت کتابهای ثبت شده از آماده ارسال به صحافی به وضعیت ارسال به صحافی در سیستم
  5. تنظیم نامه و تهیه لیست کتابهای صحافی و ارسال به بخش صحافی
  6. دریافت کتابهای صحافی شده و کنترل با لیست
  7. ارسال کتابهای صحافی شده به بخش فنی برای آماده سازی
  8. دریافت کتابها از بخش فنی و بازگشت از سیستم
  9. قرار دادن کتابها در قفسه مربوطه
  1. راهنمایی مراجعان در جستجوی رایانه ای
  2. راهنمایی و کمک به مراجعان در بازیابی کتابها در قفسه ها
  3. پاسخگویی و راهنمایی به سوالات مراجعان در خصوص منابع کتابخانه
  1. دریافت معرفی نامه و تعیین برنامه کاری
  2. آموزش فعالیت ها
  3. نظارت و کنترل فعالیت ها
  4. امتیاز دهی به کارورز
  1. دریافت درخواست از مسئول
  2. جمع آوری و تهیه آمار فعالیت ها و تنظیم مطالب
  3. ارائه به مسئول مافوق
  1. پاسخگویی به مراجعان (تلفنی)
  1. همکاری در امور بازدیدها
  1. ثبت کتابها در نرم افزار قفسه خوان و تطبیق اطلاعات کتاب با سیستم
  2. زدن مهر به تمامی کتابهای ثبت شده در نرم افزار قفسه خوان
  3. جدا سازی کتابهای اشکالی و مخدوش
  4. گزارش گیری از کتابهای مفقودی
  5. بررسی لیست کتابهای مفقودی در قفسه ها براساس رده
  1. شرکت در دوره های آموزشی بر اساس نظر مافوق
 • جستجوی اطلاعات

 • مسئول مستقیم: فرزانه فرجامی
 • نوع استخدام: رسمی
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء