جاویدی، آزاده

 • نام خانوادگی: جاویدی
 • نام: آزاده
 • سمت: کارشناسسفارشات
 • شماره تلفن: 05138806512
 • آدرس ایمیل:

  ajavidi2000indexyahoo.com

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
    242   دفعه
برچسب‌ها
 • شرح وظایف سرکار خانم آزاده جاویدی به شرح زیر است. برای مشاهده گام‌های هر وظیفه روی آن کلیک کنید:

  1. بررسی درخواست های رسیده در پرتال سفارش کتاب فارسی شامل :الف- چک کردن اطلاعات کتابشناسی کتاب در سیماد ، دفتر ثبت الکترونیکی سدف و ارسال برای مسئول بخش سفارشات جهت اقدام به خرید کتاب های چاپی
  2. ب-کامل کردن مشخصات کتابشناسی کتاب فارسی در صورت کامل نبودن اطلاعات با استفاده از سایت هایی مثل آدینه بوک ، کتابیران و یا گوگل و ارسال برای مسئول بخش سفارشات جهت خرید
  3. ج- در صورت تکراری بودن و موجود بودن و یا نیافتن اطلاعات صحیح، پاسخ به سفارش برای درخواست کننده جهت پیگیری و یا بررسی مجدد
  4. گزارش گیری از کتاب های در دست اقدام به خرید و آماده سازی لیست نهایی
  5. دریافت کتاب های خریداری شده از کارگزار و بررسی کتاب ها و فاکتورها
  6. تحویل کتاب ها به همراه فاکتورها به همکاران بخش سفارشات جهت آماده سازی، ثبت، قبض انبار و...
  7. دریافت و بررسی گزارش کتاب هایی که کارگزار به هر دلیلی نتواسته است تهیه نماید
  8. پاسخ به سفارش دهنده برای کتاب هایی که قابل تهیه نبوده اند به همراه توضیحات لازم
  9. نظرخواهی حضوری یا تلفنی از همکاران بخش مرجع و امانت جهت نیاز به تهیه کتابهای درخواستی مراجعین، جهت اعلام نظر کارشناسی
  1. بررسی درخواست های رسیده در پورتال سفارش کتاب لاتین برای هر عنوان کتاب چاپی شامل :الف- چک کردن اطلاعات کتابشناسی کتاب در سیماد ، دفتر ثبت الکترونیکی سدف ، سفارشات در دست اقدام و چک کردن پیش فاکتور کتاب هایی که قرار است کارگزار تهیه کتاب چاپی بفرستدو ارسال برای مسئول بخش سفارشات جهت اقدام به خرید کتاب های چاپی
  2. ب- کامل کردن مشخصات کتابشناسی کتاب های لاتین در صورت کامل نبودن اطلاعات با استفاده از سایت هایی مثل کتابخانه کنگره، امازون ، گوگل بوک و غیره ...
  3. ج- در صورت تکراری بودن و موجود بودن و یا نیافتن اطلاعات صحیح پاسخ به سفارش برای درخواست کننده جهت پیگیری و یا بررسی مجدد
  4. د- در صورتی تکراری نبودن کتاب، پس از تکمیل اطلاعات کاربرگ درخواست کتاب، درخواست مورد نظر جهت تایید برای نماینده گروه اموزشی ارسال می گردد و پس از تایید وی درخواست برای مسئول سفارشات فرستاده شده تا سفارش به جریان بیفتد که شامل مراحل زیر است :
  5. 1-درخواست پیش فاکتور از کارگزار مربوطه در صورت موجود بودن کتاب و دریافت پیش فاکتور
  6. 2- پی گیری پرداخت مبلغ پیش فاکتور برای نصف مبلغ مورد درخواست کارگزار و ارسال فیش برای کارگزار
  7. 3- دریافت کتاب به همراه اصل فاکتور و بررسی صحت کتاب دریافت شده و مبلغ فاکتور
  8. 4- پیگیری پرداخت مابقی مبلغ کتاب پس از تایید صحت کتاب و مبلغ آن
  9. پاسخ به سفارش دهنده برای کتاب های لاتینی که قابل تهیه نبوده اند به همراه توضیحات لازم
  10. ارسال کتابهای لاتین تهیه نشده به کارگزار تهیه منابع الکترونیکی
  1. بررسی درخواست های رسیده در پرتال سفارش کتاب لاتین که تنها نسخه الکترونیکی را تیک زده باشند شامل :الف- چک کردن اطلاعات کتابشناسی کتاب در سیماد ، سامانه پاد، وب سایت های ارائه دهنده کتاب های الکترونیکی و سفارشات الکترونیکی در دست اقدام و ارسال فایل دانلود شده برای درخواست کننده در صورت عدم موجود بودن ارسال برای مسئول بخش سفارشات جهت اقدام به خرید کتاب های الکترونیکی
  2. ب- کامل کردن مشخصات کتابشناسی کتاب های الکترونیکی لاتین در صورت کامل نبودن اطلاعات با استفاده از سایت هایی مثل کتابخانه کنگره، امازون ، گوگل بوک و غیره ...
  3. ج- در صورت تکراری بودن و موجود بودن فایل الکترونیکی و یا نیافتن اطلاعات صحیح پاسخ به سفارش برای درخواست کننده جهت ارسال فایل، پیگیری و یا بررسی مجدد
  4. د- در صورتی تکراری نبودن سفارش و عدم وجود فایل الکترونیکی کتاب، پس از تکمیل اطلاعات کاربرگ درخواست کتاب، درخواست مورد نظر جهت اقدام به خرید کتاب های الکترونیکی برای مسئول بخش سفارشات فرستاده می شود.
  5. ه- پس از دریافت لینک یا فایل کتاب از کارگزار، لینک یا فایل مربوطه برای درخواست کننده از طریق پاسخ به سفارش ارسال می گردد
  6. ارسال درخواست به کارگزار دیگر در صورت عدم تهیه توسط کارگزار اول
  7. و. پاسخ به سفارش برای کتاب هایی که امکان تهیه فایل الکترونیکی آن ها به هر دلیلی مقدور نبوده است.
  1. دریافت کاتالوگ چاپی کتاب های ناشران مختلف شرکت کننده در نمایشگاه قبل از یرگزاری نمایشگاه و آماده سازی جهت ارسال به گروه های آموزشی
  2. همکاری با مسئول بخش سفارشات جهت اقدامات لازم برای برگزاری نمایشگاه و انجام فعالیت های زیر در زمان برگزاری نمایشگاه: 1- چک کردن عناوین پیش فاکتور های دریافتی جهت عدم خرید تکراری در سیماد و دفتر ثبت الکترونیکی سدف
  3. 2- خرید و جمع آوری کتاب ها ی نمایشگاه مطابق با پیش فاکتور
  4. 3. چک کردن فاکتور با کتاب ها و شماره گذاری
  5. 4. تحویل کتاب ها به همراه فاکتور به همکاران بخش جهت آماده سازی، ثبت، قبض انبار و ...
  1. دریافت کاتالوگ چاپی کتاب های ناشران مختلف شرکت کننده در نمایشگاه قبل از یرگزاری نمایشگاه و آماده سازی جهت ارسال به گروه های آموزشی
  2. بررسی درخواست های رسیده در پرتال سفارش کتاب فارسی شامل :الف- چک کردن اطلاعات کتابشناسی کتاب در سیماد ، دفتر ثبت الکترونیکی سدف و ارسال برای مسوول بخش سفارشات جهت اقدام به خرید کتاب های چاپی
  3. ب-کامل کردن مشخصات کتابشناسی کتاب فارسی در صورت کامل نبودن اطلاعات با استفاده از سایت هایی مثل آدینه بوک ، کتابیران و یا گوگل و ارسال برای مسئول بخش سفارشات جهت خرید
  4. ج- در صورت تکراری بودن و موجود بودن و یا نیافتن اطلاعات صحیح، پاسخ به سفارش برای درخواست کننده جهت پیگیری و یا بررسی مجدد
  5. د- تهیه لیست کتابهای درخواصت شده براساس الفبایی ناشر
  6. حضور در نمایشگاه بین المللی خرید کتاب تهران و تامین کتاب های مورد نیاز (مشاهده، بررسی، خرید، ارسال از طریق پست و ...) و یا ارسال به کارگزار جهت خرید
  7. دریافت کتابها و تفکیک آنها مطابق فاکتور و کنترل صحت آنها
  8. آماده سازی کتاب قبل از ثبت و ارسال به بخش فنی شامل : 1-زدن مهر ثبت و اموال روی صفحات عنوان و همچنین مهر کتابخانه روی عطف کتابها، 2-چسباندن تگ ضد سرقت برای کلیه کتاب ها ...، 3-بسته بندی کتاب ها به همراه فاکتورهای مربوطه...
  9. پیگیری کتاب های فارسی و لاتین سفارش داده شده در نمایشگاه از طریق تلفن، ایمیل و ...
  1. تهیه لیست کتابهای مورد نیاز
  2. خرید کتاب از فروشگاه های کتاب سطح شهر
  1. دریافت و بررسی لیست منابع وجین شده و ارسال نامه جهت خارج نمودن این منابع از لیست اموال دانشگاه
  2. پی گیری نامه ارسال شده خروج منابع وجینی از لیست اموال دانشگاه و دریافت مجوز اهدا منابع به سایر مراکز و سازمان ها
  3. بررسي درخواست‎ منابع سازمان‎ها و نهادهاي آموزشي جهت اهدای منابع وجينی
  4. انجام هماهنگي با نماينده سازمان مربوطه درخواست دهنده یا سایر سازمان ها و مراکز جهت مراجعه به مركز و انتخاب منابع مورد نياز
  5. دريافت ليست منابع انتخابی از نماینده سازمان مربوطه و تنظيم ليست منابع آنها
  6. تنظيم نامه اهدا و خروج منابع به همراه ليست منابع
  7. تحویل نامه خروج منابع به مسوول بخش سفارشات جهت هماهنگی و تحویل به نگهبانی و اجازه مجوز خروج منابع
  8. بايگاني نامه اعلام وصول منابع اهدايي
  1. بررسی سیستم سدف، در حین کار با سیستم و ارائه اشکالات و موارد خطای سیستم به مرکز کامپیوتر دانشگاه، جهت رفع اشکالات یا اعمال موارد مورد نیاز در سیستم سدف، جهت ارتقای سیستم
  1. دريافت معرفي نامه و تعيين برنامه كاري
  2. آموزش فعاليتها
  3. نظارت و كنترل فعاليتها
  4. امتياز دهي به كارورز
  1. دریافت و بررسی درخواست مبنی بر اهدا کتاب ( حضوری ، تلفنی)
  2. انتقال کتابها ی اهدایی به مخزن مورد نظر
  3. درخواست ارسال نامه تشکر از اهدا کننده از دفتر ریاست کتابخانه یا مسول بخش
  4. کنترل و انتخاب کتب اهداشده جهت ثبت در اموال کتابخانه، هماهنگی در انتقال کتب به بخش سفارشات
  1. دعوت تلفنی یا کتبی از مراکز نیازمند به کتاب
  2. هماهنگی جهت بازدید مراکز از کتابها
  3. هماهنگی جهت خروج کتابهای انتخاب شده
  4. تهیه آمار و ارائه به مسوول بخش
  5. دریافت نامه اعلام وصول کتابها از مرکز مورد نظر توسط مسوول بخش یا ریاست کتابخانه
  1. تهیه ، امانت و بازگشت کتاب به دانشجویان معرفی شده از طرف امور دانشجویی
  1. شرکت در دوره های آموزشی بر اساس نظر مافوق
  1. امور جمعداری کتاب (تایید قبض انبار و تحویل اسناد مربوطه به مسوول بخش)
  1. تهیه اطلاعات مورد نیاز برای معرفی کتاب
  2. برگزاری جلسه معرفی و هم اندیشی کتاب
 • مسئول مستقیم: پریوش ایمان طلب
 • نوع استخدام: رسمی
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء