غلامحسین نژاد، شهناز

  • نام خانوادگی: غلامحسین نژاد
  • نام: شهناز
  • سمت: مسئول دفتر، دبیرخانه وکارگزینی و بایگانی مسئول طرح امین (امانت بین کتابخانه ای) و کارشناس دیداری و شنیداری)اداری(
  • شماره تلفن: 05138806503
  • آدرس ایمیل:

    tarhaminindexum.ac.ir

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
    633   دفعه
  • مسئول مستقیم: دکتر زهره عباسی
  • نوع استخدام: قراردادی

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء