هراتیان دوغائی، فاطمه

 • نام خانوادگی: هراتیان
 • نام: فاطمه
 • سمت: مسئول بخشآموزش و ارتباطات
 • شماره تلفن: 05138806531
 • آدرس ایمیل:

  cent-educationindexum.ac.ir

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
    321   دفعه
 • شرح وظایف سرکار خانم فاطمه هراتیان به شرح زیر است. برای مشاهده گامهای هر وظیفه روی آن کلیک کنید:

  1. سرپرستی، هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای بخش نشریات
  2. ایجاد هماهنگی در خصوص امور مربوط به مرخصی همکاران بخش
  3. برنامه ریزی و تقسیم بندی وظایف همکاران
  4. ارزیابی مستمر عملکرد کارکنان
  5. ارزیابی دوره ای سیستم سیماد جهت ارتقاء
  6. انجام مکاتبات اداری
  7. درخواست موارد مورد نیاز بخش
  1. دریافت درخواست از مسئول
  2. جمع آوری و تهیه آمار فعالیت ها و تنظیم مطالب
  3. ارائه به مسئول مافوق بصورت دوره ای / در موارد ضروری و پایان هر سال
  1. برگزاری دوره های آموزشی ویژه اعضای هیات علمی
  2. دوره های آموزشی ویژه کارکنان
  3. نشست های علمی
  4. تهيه گزارش عملكرد دوره اي از فعاليتهاي گروه
  1. بازدیدهای سازمانی و خارجی
  2. بازدید های دانشجویی
  1. مشارکت دربرگزاری برنامه های دانشجویان ورودی جدید
  2. تورهای آموزشی دانشجویان جدید
  3. تورهای آموزشی دانشجویی
  1. انتخاب محل بازدید بر اساس پیشنهادات دریافت شده یا انتخاب
  2. هماهنگی با رئیس کتابخانه و دریافت تائید مکان بازدید
  3. برقراری ارتباط با موسسه سازمانی که قرار است مورد بازدید قرار بگیرد
  4. هماهنگی با امور عمومی و امکان سنجی بابت رفت و آمد و مسائل مرتبط
  5. مکاتبه با بخشها و درخواست اعلام اسامی داوطلبین
  6. هماهنگی با مکان مورد بازدید به لحاظ ساعت بازدید و اطلاع تعداد بازدیدکنندگان
  7. همراهی همکاران هنگام بازدید و گرفتن عکس در ضمن انجام بازدید
  8. تهیه خبر مربوط به بازدید انجام شده و انعکاس آن به روابط عمومی و معاونت فرهنگی
  9. انعکاس گزارش بازدید برگزار شده در وب سایت و کانال تلگرامی کتابخانه
  10. ثبت استنادات در بایگانی برای گزارش
  1. بررسی و جمع بندی موارد ی که نیاز به طرح در کمیته آموزشی دارند
  2. ارسال دعوت به همکاران عضو کمیته آموزش و اعلام زمان و مکان جلسه
  3. برگزاری جلسه در زمان مقرر و طرح مواردی که نیاز به مشاوره جمع دارد
  4. تنظیم صورتجلسه پس از برگزاری و ارسال برای اعضا
  5. پیگیری مصوبات صورتجلسه و مطلع نمودن اعضای جلسه از اقدامات انجام شده
  6. فایل صورتجلسه و مستندا ت مربوطه در بایگانی های مربوطه
  1. دریافت خبر یا نامه مربوط به نمایشگاه
  2. شرکت در جلسه مربوطه در معاونت فرهنگی و دریافت برنامه ها و راهکارهای مربوطه
  3. انتقال جژئیات مربوط به برگزاری نمایشگاه و برنامه ریزی های اولیه در جلسه ای با حضور ریاست کتابخانه
  4. مکاتبه برای اختصاص غرفه و هماهنگی بابت جایگاه دقیق غرفه و متراژ آن
  5. هماهنگی جهت انتقال وسایل، جمع آوری وسایل
  6. زمانبدی برای حضور همکارانی که اعلام همکاری کرده اند برای حضور
  7. پیگیری برای جمع آوری وسایل و آماده کردن اقلام کسری
  8. هماهنگی جهت انتقال وسایل به غرفه
  9. چیدن غرفه با کمک همکاران و آماده کردن
  10. حضور در غرفه و هماهنگی های لازم در ساعاتی که همکاران حضور دارند
  11. هماهنگی و نظارت برای پذیرایی چنانچه ساعت کار نمایشگاه یکسره باشد
  12. هماهنگی برای بازگرداندن وسایل به کتابخانه
  13. جابجایی وسایل برگشتی از نمایشگاه و تحویل منابع امانتی از بخشها
  14. ارئه گزارش از نمایشگاه به ریاست کتابخانه جهت انعکاس به مسئوولین برگزاری نمایشگاه
  15. فایل مستندات مربوط به نمایشگاه در بایگانی های مربوطه
  16. تنظیم خبر و عکس برای انعکاس روابط عمومی / معاونت فرهنگی
  17. قرار دادن خبر و عکسهای بازدید در وب سایت و کانال تلگرام
  18. درخواست تقدیر برای همکارانی که در نمایشگاه مشارکت داشتند و پیگیری تا دریافت
  1. شرکت در جلسه مربوط به مناسبت از جمله روز کتابدار / هفته پژوهش
  2. برنامه ریزی برای برنامه پیش بینی شده
  3. اجرای برنامه از جمله اجرای برنامه روز کتابدار / تقدیر / هفته پژوهش
  4. تهیه عکس و گزارش از فعالیتهای اجرا شده و برگزار شده
  5. قرار دادن متن گزارش و خبر در وب سایت / کانال کتابخانه
  6. انعکاس به روابط عمومی و معاونت فرهنگی
  7. فایل مستندات برای تهیه گزارشهای مربوطه
  1. مطالعه بروشور معرفی کلی کتابخانه و کارت ویزیت و دریافت اطلاعات تغییر کرده از بخشها از جمله آمار و ارقام
  2. دریافت اطلاعات جدید از بخش از جمله آمار و ارقام تغییر کرده
  3. هماهنگی با اساتید زبان عربی و انگلیسی برای ویراش متن
  4. اعمال اطلاعات جدید در نسخه در دست
  5. ارسال فایل به بخش تایپ و تکثیر و درخواست ویرایش تایپی فایل مربوطه
  6. دریافت فایل اصلاح شده و چک مجدد برای حصول اطمینان از صحت تغییرات
  7. ارسال فایل نهایی برای ریاست کتابخانه جهت دریافت تائید چاپ
  8. ارسال فایل نهایی به امور عمومی برای ارسال به چاپخانه
  9. دریافت بروشورهای چاپ شده و تاکردن و قرار دادن در پوشه ها ی مربوطه
  10. بایگانی فایل ها در پوشه ها
  1. انتخاب موضوع و تنظیم سرفصل ها
  2. مطالعه و تهیه فایل های مورد نیاز
  3. برگزاری کارگاه
  1. تهیه عکس و خبر از فعالیتهای در حال اجرا و برگزار شده
  2. ارسال پیش نویس تهیه شده برای ریاست کتابخانه جهت تائید
  3. انعکاس اخبار و اطلاعات به روابط عمومی دانشگاه / معاونت فرهنگی
  4. چک اخبار منعکس شده از کتابخانه و درخواست تغییر و ویرایش در صورت نیاز
  5. شرکت در جلسات مربوطه در روابط عمومی و معاونت فرهنگی
  6. دریافت و پاسخ دادن به مکاتبات مربوطه به اخبار و اطلاعات
  7. ارسال خبر به کارشناس بخش برای قرار دادن در سایت کتابخانه و دیگر کانالهای ارتباطی
  1. هماهنگی جهت برگزاری جلسات مشترک با گروههای آموزشی در کتابخانه
  2. هماهنگی با امور عمومی و ریاست و همکاران برای برگزاری جلسه و تهیه امکانات پذیرایی
  3. مکاتبه و هماهنگی لازم برای بازدیدی که پس از جلسه مشترک انجام می شود
  4. تهیه گزارش و انعکاس آن پس برگزاری جلسه
  1. پاسخگویی به مراجعان (تلفنی)
  1. دریافت دعوتنامه
  2. شرکت در جلسه
  3. انجام یا پیگیری وظایفی که در جلسه محول شده
  1. شرکت در دوره های آموزشی بر اساس نظر مافوق
  1. دریافت معرفی نامه و تعیین برنامه کاری
  2. آموزش فعالیت ها
  3. نظارت و کنترل فعالیت ها
  4. امتیاز دهی به کارورز
 • مسئول مستقیم: دکتر زهره عباسی
 • نوع استخدام: رسمی
300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء