پرسش‌های متداول

علم‌سنجی
 • نشریۀ معتبر خارجی کدام است؟

  یکشنبه, 12 فوریه 2017

  نشریه معتبر خارجی، نشریه‌ای است که در پایگاه استنادی معتبر بین‌المللی WOS-Core Collection یا Scopus یا پایگاه تخصصی تأییدشده نمایه شده باشد و درعین‌حال، در فهرست نشریه‌های نامعتبر قرار نداشته باشد. برای شناسایی فهرست نشریه‌های معتبر و فهرست نشریه‌های نامعتبر به سایت «دفتر برنامه‌ریزی و و سیاست‌گذاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» مراجعه کنید. همچنین برای شناسایی فهرست نشریه‌های نامعتبر می‌توانید به سایت «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» مراجعه کنید. در این زمینه نیز از بخش «اعتبار نشریات دانشگاه فردوسی مشهد» نیز کمک بگیرید.

  540
 • چگونه بفهمیم نشریه‌ای ISI است؟

  چهارشنبه, 03 اکتبر 2018

  نشریاتی که در Journal Citation Report (JCR) هستند، مجلاتی هستند که در ISI نمایه شده‌‌اند. باوجوداین، دسترسی به JCR رایگان نیست؛ اما می‌توانید از Master Journal List استفاده کنید که دسترسی به آن آزاد است. در این قسمت، نام نشریه یا ISSN (International Standard Serial Number) آن را جست‌وجو کنید و سپس پایگاهی که مجله در آن نمایه‌شده است را بررسی کنید. اگر نشریۀ مدنظر شما در Science Citation Index یا Social Science Citation Index نمایه شده باشد، آن نشریه در ISI نمایه شده است. توجه داشته باشید که ISI به‌معنای Institute of Scientific Information است که در حال حاضر، به شرکت Clarivate Analytics تعلق دارد؛ اما به اشتباه آن را ISI می‌نامند.

   

  821
 • چگونه بفهمیم نشریه‌ای در Scopus نمایه می‌شود؟

  یکشنبه, 12 فوریه 2017

  برای این‌منظور، توصیه می‌شود که اطلاعات کتاب‌شناختی و به‌ویژه ISSN نشریه را در یکی از سایت‌های زیر بررسی کنید:

  اگر نشریه در این وب‌سایت‌ها بازیابی شد، به‌معنای این است که در Scopus نمایه شده است.

  610
 • آیا چاپ مقاله در هر نشریه‌ای که در ISI نمایه شده ‌است، به‌معنای گرفتن امتیاز پژوهشی از طرف دانشگاه است؟

  یکشنبه, 12 فوریه 2017

  خیر. مؤسسۀ اطلاعات علمی یا Institute for Scientific Information (ISI) یک نمایۀ استنادی علمی با عنوان Web of Science (WOS) دارد. نشریاتی که در هستۀ مرکزی WOS قرار گرفته باشند، از ارزش به‌نسبت خوبی برخوردارند. از این‌میان، مجلاتی که Impact Factor (IF) گرفته باشند و در مجموعۀ Journal Citation Report (JCR) قرار گیرند، امتیاز پژوهشی بیشتری دارند.

  523
 • هستۀ مرکزی یا Core Collections در ISI چیست؟

  یکشنبه, 12 فوریه 2017

  در نمایۀ استناد علمی WOS، هستۀ مرکزیِ نشریات، نمایه‌های استنادی زیر هستند:

   • Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
   • Science Citation Index Expanded (SCIE)
   • Social Sciences Citation Index (SSCI)
   • Emerging Sources Citation Index (ESCI)

   

  491
 • نشریه‌های نمایه‌شده درEmerging Sources Citation Index (ESCI) با نشریه‌های نمایه‌شده درSCI چه تفاوتی دارند؟

  یکشنبه, 12 فوریه 2017

  ضریب تأثیر یا Impact Factor (IF) نشریه‌های نمایه‌شده در ESCI محاسبه نمی‌شود. باوجوداین، هرساله، کیفیت این نشریه‌ها برای انتقال به SCI ارزیابی می‌شود.

  586
 • چگونه بفهمیم مجله‌ای که به‌دنبال آن هستیم، در هستۀ مرکزی WOS یا Core Collections وجود دارد؟

  چهارشنبه, 28 نوامبر 2018

  نام مجلۀ خود را در Master Journal List به آدرس http://mjl.clarivate.com بازیابی کنید. سپس از قسمت Coverage بررسی کنید که آیا آن مجله در یکی از پایگاه‌های هستۀ مرکزی نمایه شده است یا خیر.

  448
 • معنای مجلات Q1، Q2، Q3 و Q4 چیست و چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

  چهارشنبه, 28 نوامبر 2018

  چارک مجلات یا Q در WOS و Scopus محاسبه می‌شود. در این پایگاه‌ها، مجلاتِ هر حوزۀ موضوعی، بر اساس شاخص Impact Factor (IF) یا SJR رتبه‌بندی می‌شوند. به‌این‌صورت که مجله‌ای با بیشترین IF یا شاخص SJR در حوزۀ موضوعی خاص، در چارک اول (Q1) و مجلات دیگر با IF یا شاخص SJR کمتر به‌ترتیب، در چارک‌های دو (Q2)، سه (Q3) و چهار (Q4) رتبه‌بندی می‌شوند. در هر دو پایگاه، مجلات Q1 و Q2 از اعتبار بیشتر و امتیاز پژوهشی بیشتری در مقایسه با مجلات Q3 و Q4 برخوردارند.

  0.0 <Q1≤ 0.25

  0.25 <Q2≤ 0.5

  0.5 <Q3≤ 0.75

  0.75 <Q4≤ 100

  537
 • چگونه بفهمم مجله‌ای که به‌دنبال آن هستم، در کدام چارک (Q1، Q2، Q3 و Q4) قرار دارد؟

  چهارشنبه, 28 نوامبر 2018

  برای یافتن چارک مجلات WOS می‌توانید به فهرست مجلات JCR مراجعه کنید که در ‌قسمت «گزارش‌‌های سالانۀ JCR» در بخش علم‌سنجی کتابخانه مرکزی آمده است. همچنین برای یافتن چارک مجلات در Scopus می‌توانید در سایت SJR :Scimago Journals and Country Ranks مجله مدنظر خود را جست‌وجو کنید و چارک آن را بیابید.

  482
 • چگونه بفهمم مجله‌ای که به‌دنبال آن هستم در JCR قرار دارد؟

  چهارشنبه, 28 نوامبر 2018

  هرساله فهرست مجلات JCR منتشر می‌شود. برای یافتن فهرست مجلات JCR در سال 2017، به‌قسمت «گزارش‌‌های سالانۀ JCR» در بخش علم‌سنجی کتابخانه مرکزی مراجعه کنید.

  497
 • آیا Impact Factor (IF) درج‌شده در سایت نشریه‌ها درست و دقیق است؟

  چهارشنبه, 28 نوامبر 2018

  نه کاملاً. بهتر است برای یافتن این شاخص به سایت JCR مراجعه کنید یا نام مجلۀ خود را در لیست مجلات JCR که هرساله منتشر می‌شود، جست‌وجو کنید و IF آن را بیابید. برای دستیابی به این لیست می‌توانید به‌قسمت «گزارش‌‌های سالانۀ JCR» در بخش علم‌سنجی کتابخانه مرکزی مراجعه کنید.

  266
 • چگونه Impact Factor (IF) مجله‌ای را پیدا کنم؟

  چهارشنبه, 28 نوامبر 2018

  برای یافتن IF مجلات باید به پایگاه JCR (فهرست مجلات در WOS) مراجعه کنید. برای دسترسی به فهرست مجلات JCR می‌توانید به‌قسمت «گزارش‌‌های سالانۀ JCR» در بخش علم‌سنجی کتابخانه مرکزی مراجعه کنید.

  268
 • معادل شاخص IF در مجلات Scopus چیست و چگونه این شاخص را بیابم؟

  چهارشنبه, 28 نوامبر 2018

  پایگاه اسکوپوس برپایۀ معیارهایی، به مجلاتی که نمایه می‌کند، شاخص SJR یا SJR Indicator می‌دهد که می‌توان آن را از نظر اعتبار مجلات معادل شاخص IF در پایگاه WOS در نظر گرفت. برای یافتن مجلات معتبر در پایگاه اسکوپوس باید مجلاتی را انتخاب کنید که شاخص SJR آنها بیشتر است. برای یافتن این شاخص می‌توانید به سایت SJR: Scimago Journals and Country Ranks مراجعه کرده و نشریۀ مدنظر خود را در آن جست‌وجو کنید.

  325
 • چگونه مجلات معتبر داخلی را شناسایی کنم؟

  چهارشنبه, 28 نوامبر 2018

  مجلات معتبر داخلی آنهایی است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور تأیید کرده است. برای بررسی اعتبار نشریات داخلی می‌توانید مجلۀ مدنظر خود را در «سامانۀ رتبه‌بندی نشریات علمی»، «سامانۀ نشریات علمی جهان اسلام» و «نشریات علمی مصوب در بانک اطلاعات نشریات کشور» جست‌وجو و اعتبار آن را بررسی کنید. خوب است بدانید، اگر نام نشریۀ شما در «فهرست مجلات نامعتبر و جعلی» آمده بود یعنی آن نشریه فاقد اعتبار است.

  234
 • چگونه اطلاعات پژوهشی خود را در ارکید (ORCID) یکپارچه کنم؟

  چهارشنبه, 28 نوامبر 2018

  از طریق سازمان غیرانتفاعی ارکید هر پژوهشگر می‌تواند شناسه یا کدی دیجیتالی منحصربه‌فردی داشته باشد. از طریق این شناسه، پژوهشگر می‌تواند بین کارهای پژوهشی خود در پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف ارتباط خودکار و یکپارچه‌ای ایجاد کند. دربارۀ شیوۀ ایجاد این شناسه و اطلاعات دقیق‌تر دیگر راهنمای راهنمای ORCID یا فیلم آموزشی ORCID را ببینید.

  197
 • چگونه در گوگل اسکالر پروفایل ایجاد کنم؟

  چهارشنبه, 28 نوامبر 2018

  یکی از راه‌های بالابردن رؤیت‌پذیری و ارتقای استناد، ایجاد پروفایل در شبکه‌های اجتماعی علمی است که برای کسب اطلاع از نحوۀ ایجاد پروفایل در گوگل اسکولار می توانید به راهنمای ایجاد پروفایل در گوگل اسکولار مراجعه کنید.

  186
 • اگر نام خود را در مقالات مختلف به چندگونه نوشته باشم، چگونه می‌توانم آن را در Scopus اصلاح کنم؟

  چهارشنبه, 28 نوامبر 2018

  ابتدا در پایگاه اسکوپوس ثبت‌نام کنید. سپس نام خود را از قسمت Search جست‌وجو کنید. برای یافتن تمامی شکل‌های نام خود «قسمت پنجم فیلم آموزشی ORCID» را ببینید. با جست‌وجوی نام خود، فهرستی از نویسندگان هم‌نام یا مشابه با نام شما همراه با وابستگی سازمانی آنها ارائه می‌شود. پس از انتخاب گزینه‌هایی که معرف شما هستند، گزینۀ Request to merge authors فعال می‌شود. روی آن کلیک کنید. سپس اسکوپوس از شما می‌خواهد، شکلی از نام خود را انتخاب کنید که می‌خواهید از آن پس، در پایگاه با آن شناخته شوید. پس از این‌مرحله، اسکوپوس فهرست منابعی ارائه می‌دهد که با نام انتخابی شما مرتبط است. با مرور و انتخاب منابع و تعیین وابستگی سازمانی خود، می‌توانید تمامی منابع خود را با نام منتخب خود در پایگاه ثبت کنید.

  205

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء