پرسش‌های متداول

بخش سازماندهی منابع
  • بخش سازماندهی منابع "فهرست نویسی" چه وظیفه ای دارد و درکدام قسمت از کتابخانه مرکزی است؟

    دوشنبه, 30 ژانویه 2017

    بخش فهرست نویسی در طبقه همکف قسمت اداری از ساختمان کتابخانه قرار دارد. و وظیفه سازماندهی منابع و فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی منابع کتابخانه را برعهده دارد.

    58

زیر مجموعه ها