آرشیو دوره‌ها

انتخاب منابع جهت انجام کار پژوهشی با تاکید بر پایان نامه

مدرس دوره: خانم فاطمه ذاکری فرد
تاریخ برگزاری: 1397/9/19 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 45
تعداد ثبت نامی تا کنون: 17
برگزار شد

کارگاه آموزش نرم افزار لاتکس(LATEX) برای ویرایش پایان نامه و مقالات و مستندات علمی

:

قابل توجه متقاضیان محترم:

1. این گارگاه به مدت 8 ساعت و در چهار روز برگزار می شود(13 آذر الی 18 آذر)

2- ثبت نام به صورت حضوری در بخش آموزش کتابخانه انجام می شود.

مدرس دوره: آقای سعید شعربافیان
تاریخ برگزاری: 1397/9/13 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 45
تعداد ثبت نامی تا کنون: 0
برگزار شد

آشنایی مقدماتی با انواع مرجع چاپی و شیوه استفاده از آن

:
قابل توجه متقاضیان :
حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در کارگاه 10 نفر است و کمتر از 10 نفر تشکیل نمی شود.
مدرس دوره: آقای محمود صدیقی
تاریخ برگزاری: 1397/9/13 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: بخش مرجع
حداکثر ظرفیت : 45
تعداد ثبت نامی تا کنون: 4
به حد نصاب نرسید

آشنایی با سبک های استنادی در نوشتارهای علمی

مدرس دوره: خانم فاطمه ذاکری فرد
تاریخ برگزاری: 1397/9/12 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 45
تعداد ثبت نامی تا کنون: 21
برگزار شد

چگونه مجله مناسب را برای انتشار مقاله خود پیدا کنیم؟

مدرس دوره: دکتر زهره عباسی
تاریخ برگزاری: 1397/9/11 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 45
تعداد ثبت نامی تا کنون: 37
برگزار شد

جستجو در منابع قابل دسترس در دانشگاه فردوسی با تاکید بر پایگاههای استنادی ISI , SCOPUS

مدرس دوره: خانم فاطمه هراتیان
تاریخ برگزاری: 1397/9/10 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 45
تعداد ثبت نامی تا کنون: 13
برگزار شد

آشنائی با نرم افزار اندنوت ENDNOTE.

مدرس دوره: خانم فاطمه هراتیان
تاریخ برگزاری: 1397/9/7 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 45
تعداد ثبت نامی تا کنون: 26
برگزار شد

ميخوام دستم توي جيب خودم باشه: كسب و كار از طريق شبكه هاي اجتماعي

مدرس دوره: شهربانو صادقی گورجی
تاریخ برگزاری: 1397/9/6 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 45
تعداد ثبت نامی تا کنون: 40
برگزار شد

چگونه رفرنسي دهي پايان نامه، مقاله و…. ام را با نرم افزار ٍEndnote انجام دهم.

مدرس دوره: خانم فرزانه فرجامی
تاریخ برگزاری: 1397/9/5 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 45
تعداد ثبت نامی تا کنون: 43
برگزار شد

آموزش نرم افزار استنادهی پژوهیار (بخش دوم )

مدرس دوره: دکتر هادی هراتی
تاریخ برگزاری: 1397/9/5 ساعت: 10 الی 12
مکان برگزاری: اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 45
تعداد ثبت نامی تا کنون: 4
برگزار شد
new course

today test

:

description

مدرس دوره: به سرپرستی شخص یاد شده
تاریخ برگزاری: 1397/9/5 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: محل برگزاری مورد نظر
حداکثر ظرفیت : 100
تعداد ثبت نامی تا کنون: 1
ثبت نام

ایجاد پروفایل های پژوهشی برای پژوهشگران : بارویکرد علم سنجی

مدرس دوره: خانم بهار قادری
تاریخ برگزاری: 1397/9/3 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 45
تعداد ثبت نامی تا کنون: 16
برگزار شد

آشنائی با نرم افزار استناد دهی زوترو Zotero( پیشرفته)

مدرس دوره: خانم بهار قادری
تاریخ برگزاری: 1397/8/30 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 45
تعداد ثبت نامی تا کنون: 19
به حد نصاب نرسید

آشنائی با نرم افزار استناد دهی زوترو Zotero(مقدماتی)

مدرس دوره: خانم بهار قادری
تاریخ برگزاری: 1397/8/29 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 45
تعداد ثبت نامی تا کنون: 21
به حد نصاب نرسید

آشنائی با نرم افزار استناد دهی مندلیMendeley (پیشرفته)

مدرس دوره: خانم بهار قادری
تاریخ برگزاری: 1397/8/28 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 45
تعداد ثبت نامی تا کنون: 38
برگزار شد

آشنائی با نرم افزار استناد دهی مندلیMendeley (مقدماتی)

مدرس دوره: خانم بهار قادری
تاریخ برگزاری: 1397/8/27 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 45
تعداد ثبت نامی تا کنون: 40
برگزار شد

جستجو در منابع قابل دسترس در دانشگاه فردوسی با تاکید بر پایگاههای استنادی( ISI , SCOPUS)

مدرس دوره: خانم فاطمه هراتیان
تاریخ برگزاری: 1397/8/26 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 45
تعداد ثبت نامی تا کنون: 27
برگزار شد

ارائه مطالب با نرم افزار فوکواسکای Focusky (پیشرفته)

مدرس دوره: خانم بهار قادری
تاریخ برگزاری: 1397/8/24 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 45
تعداد ثبت نامی تا کنون: 5
برگزار شد

ارائه مطالب با نرم افزار فوکواسکای Focusky

مدرس دوره: خانم بهار قادری
تاریخ برگزاری: 1397/8/23 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 45
تعداد ثبت نامی تا کنون: 30
برگزار شد

چگونه رفرنسي دهي پايان نامه، مقاله و…. ام را با نرم افزارEndnote انجام دهم؟

مدرس دوره: خانم فرزانه فرجامی
تاریخ برگزاری: 1397/8/22 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 45
تعداد ثبت نامی تا کنون: 41
برگزار شد