نظام رتبه بندی umultirank

معرفی نظام رتبه‌بندي U-Multirank


این نظام رتبه بندی برای نخستین بار در سال 2014 با رتبه بندی بیش از 850 دانشگاه، 1000 دانشکده و 5000 گروه آموزشی در 74 کشور جهان کار خود را آغاز کرد. ابتدا موضوعات مهندسی برق و الکترونیک، مکانیک و مطالعات تجاری را مورد سنجش قرار داد اما از سال بعد دامنه بررسی خود را به سایر حوزه های موضوعی نیز گسترش داد. این نظام با پشتیبانی اتحادیه اروپا و با هدایت کنسرسیومی متشکل از سازمانهایی نظیر مرکز مطالعات آموزش عالی کشورهای نروژ و آلمان، مرکز مطالعات علوم و تکنولوژی دانشگاه لیدن، انتشارات دانشگاهی الزویر و....ایجاد و پشتیبانی می شود. این نظام رتبه بندی با رویکردی چند بعدی مؤسسات آموزش عالی را رتبه بندی می کند. این ابعاد عبارتند از آموزش و یادگیری، پژوهش، انتقال دانش، جهت گیری بین المللی و موقعیت داخلی. با کمک داده های ارائه شده توسط این نظام رتبه بندی، کاربران می توانند بر اساس سنجه ها و شاخصهای مورد نظر خود به مقایسه دانشگاههای مختلف بپردازند. داده های این نظام رتبه بندی از منابع مختلف تهیه و استخراج می شود، از جمله از مؤسساتی که آمارهای مختلف را تهیه می کنند، پایگاههای داده های کتابشناختی، پایگاههای ثبت اختراعات و... روش دیگر جمع آوری اطلاعات در این نظام رتبه بندی داده های استخراج شده از بررسیهای پیمایشی سالانه و با توزیع پرسشنامه در نمونه ای بالغ بر 60000 دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای مورد بررسی می باشد.

 

website

methodology

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید