دوره ها و کارگاه های آموزشی

با توجه به اهمیت نقش آموزش مهارت های اطلاع یابی و سواد اطلاعاتی در بهبود کیفیت عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشگاه و افزایش بهره وری آن، مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد که هرسال به طور مرتب و متنوع، برای دانشجویان مقاطع مختلف دوره های آموزشی برگزار نماید. فهرست دوره های آموزشی که تاکنون برنامه ریزی شده است در ادامه آمده است. لازم به ذکر است که بروز رسانی دوره ها از همین صفحه اعلام خواهد شد.

دانلود اسلایدهای آموزشی

فرم پیشنهاد ارائه کارگاه آموزشی

دوره های پرتکرار

 

 

نام دوره

زمانها

محل برگزاری

 

 new1

معرفی انواع منابع مرجع چاپی، شیوه جستجو و بازیابی اطلاعات

 سه شنبه ها

ساعت 12-14

پنج شنبه ها
10-12

 بخش مرجع

کتابخانه مرکزی

ثبت نام 

توضیحات :

کاربران محترم در صورتی که موفق به ثبت نام الکترونیکی نشدند به بخش آموزش کتابخانه مرکزی مراجعه فرمایید.

 
 

سایر دوره ها

آموزش نرم افزار endnote

new course
مدرس دوره: فرزانه فرجامی
تاریخ برگزاری: 1396/3/23 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی -اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 40
تعداد ثبت نامی تا کنون: 0
ثبت نام
توضیحات :

کاربران محترم در صورتی که موفق به ثبت نام الکترونیکی نشدند به بخش آموزش کتابخانه مرکزی مراجعه فرمایید

آموزش نرم افزار endnote"

new course
مدرس دوره: فرزانه فرجامی
تاریخ برگزاری: 1396/3/9 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی -اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 40
تعداد ثبت نامی تا کنون: 0
ثبت نام
توضیحات :

کاربران محترم در صورتی که موفق به ثبت نام الکترونیکی نشدند به بخش آموزش کتابخانه مرکزی مراجعه فرمایید

گوگل درایو: مکانی برای ایجاد به اشتراک گذاری و استفاده از فضای ابری

new course
مدرس دوره: شهربانو صادقی
تاریخ برگزاری: 1396/2/27 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی -اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 40
تعداد ثبت نامی تا کنون: 2
ثبت نام
توضیحات :

کاربران محترم در صورتی که موفق به ثبت نام الکترونیکی نشدند به بخش آموزش کتابخانه مرکزی مراجعه فرمایید.

آشنائی با نرم افزار "Endnote

new course
مدرس دوره: فرزانه فرجامی
تاریخ برگزاری: 1396/2/26 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی -اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 40
تعداد ثبت نامی تا کنون: 0
ثبت نام
توضیحات :

کاربران محترم در صورتی که موفق به ثبت نام الکترونیکی نشدند به بخش آموزش کتابخانه مرکزی مراجعه فرمایید

آموزش نکات کاربردی در اکسل

new course
مدرس دوره: نفیسه دری فر
تاریخ برگزاری: 1396/2/24 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی -اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 40
تعداد ثبت نامی تا کنون: 6
ثبت نام
توضیحات :

کاربران محترم در صورتی که موفق به ثبت نام الکترونیکی نشدند به بخش آموزش کتابخانه مرکزی مراجعه فرمایید.

معرفی وب سایتها و منابع مربوط به پایان نامه ها

new course
مدرس دوره: دکتر زهره عباسی
تاریخ برگزاری: 1396/2/23 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی -اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 40
تعداد ثبت نامی تا کنون: 3
ثبت نام
توضیحات :

کاربران محترم در صورتی که موفق به ثبت نام الکترونیکی نشدند به بخش آموزش کتابخانه مرکزی مراجعه فرمایید.

مهارتهای جستجو در منابع قابل دسترس با تاکید بر ISI&SCOPUS

new course
مدرس دوره: فاطمه هراتیان
تاریخ برگزاری: 1396/2/20 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی -اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 40
تعداد ثبت نامی تا کنون: 3
ثبت نام
توضیحات :

کاربران محترم در صورتی که موفق به ثبت نام الکترونیکی نشدند به بخش آموزش کتابخانه مرکزی مراجعه فرمایید.

آشنائی با سامانه پاد و امکانات آن

new course
مدرس دوره: نفیسه دری فر
تاریخ برگزاری: 1396/2/17 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی -اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 40
تعداد ثبت نامی تا کنون: 0
ثبت نام
توضیحات :

کاربران محترم در صورتی که موفق به ثبت نام الکترونیکی نشدند به بخش آموزش کتابخانه مرکزی مراجعه فرمایید.

چگونه مجله مناسب برای انتشار مقاله خود پیدا کنیم؟

new course
مدرس دوره: دکتر زهره عباسی
تاریخ برگزاری: 1396/2/16 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی -اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 40
تعداد ثبت نامی تا کنون: 1
ثبت نام
توضیحات :

کاربران محترم در صورتی که موفق به ثبت نام الکترونیکی نشدند به بخش آموزش کتابخانه مرکزی مراجعه فرمایید.

شبکه های اجتماعی و استفاده آموزشی و پژوهشی از آنها

new course
مدرس دوره: شهربانو صادقی
تاریخ برگزاری: 1396/2/13 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی -اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 40
تعداد ثبت نامی تا کنون: 0
ثبت نام
توضیحات :

کاربران محترم در صورتی که موفق به ثبت نام الکترونیکی نشدند به بخش آموزش کتابخانه مرکزی مراجعه فرمایید.

آشنائی با نرم افزار. Endnote

new course
مدرس دوره: فرزانه فرجامی
تاریخ برگزاری: 1396/2/12 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 40
تعداد ثبت نامی تا کنون: 4
ثبت نام
توضیحات :

کاربران محترم در صورتی که موفق به ثبت نام الکترونیکی نشدند به بخش آموزش کتابخانه مرکزی مراجعه فرمایید

شبکه های اجتماعی و کارکردهای علمی

مدرس دوره: شهربانو صادقی
تاریخ برگزاری: 1395/12/10 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 40
تعداد ثبت نامی تا کنون: 5
به حد نصاب نرسید
توضیحات :

کاربران محترم در صورتی که موفق به ثبت نام الکترونیکی نشدند به بخش آموزش کتابخانه مرکزی مراجعه فرمایید.

مهارتهای جستجو در منابع قابل دسترس در دانشگاه فردوسی با تاکید بر ISI &SCOPUS

مدرس دوره: فاطمه هراتیان
تاریخ برگزاری: 1395/12/8 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 40
تعداد ثبت نامی تا کنون: 10
برگزار شد
توضیحات :

کاربران محترم در صورتی که موفق به ثبت نام الکترونیکی نشدند به بخش آموزش کتابخانه مرکزی مراجعه فرمایید.

آموزش نرم افزار SPSS

مدرس دوره: جعفر محمدی
تاریخ برگزاری: 1395/11/30 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی - اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 30
تعداد ثبت نامی تا کنون: 3
به حد نصاب نرسید
توضیحات :

 

 

ویرایش مقالات و پایان نامه ها با استفاده از نرم افزار WORD (جلسه دوم)

مدرس دوره: اعظم نیکخواه فاردقی
تاریخ برگزاری: 1395/11/26 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 40
تعداد ثبت نامی تا کنون: 7
برگزار شد
توضیحات :

کاربران محترم  ثبت نام حضوری است و با مراجعه به بخش آموزش کتابخانه مرکزی انجام خواهد شد.

ویرایش مقالات و پایان نامه ها با استفاده از نرم افزار WORD (جلسه اول)

مدرس دوره: اعظم نیکخواه فاردقی
تاریخ برگزاری: 1395/11/25 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 40
تعداد ثبت نامی تا کنون: 4
برگزار شد
توضیحات :

کاربران محترم ثبت نام حضوری  است و با مراجعه به بخش آموزش کتابخانه مرکزی انجام خواهد شد.

آشنایی با پایگاه های استنادی ISI&SCOPUS

مدرس دوره: فرزانه فرجامی
تاریخ برگزاری: 1395/11/24 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 40
تعداد ثبت نامی تا کنون: 10
برگزار شد
توضیحات :

کاربران محترم در صورتی که موفق به ثبت نام الکترونیکی نشدند به بخش آموزش کتابخانه مرکزی مراجعه فرمایید.

چگونه مجله مناسب برای چاپ مقاله خود پیدا کنیم؟

مدرس دوره: دکتر زهره عباسی
تاریخ برگزاری: 1395/11/13 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 40
تعداد ثبت نامی تا کنون: 9
برگزار شد
توضیحات :

کاربران محترم در صورتی که موفق به ثبت نام الکترونیکی نشدند به بخش آموزش کتابخانه مرکزی مراجعه فرمایند.

 

مهارتهای جستجو در منابع قابل دسترس در دانشگاه فردوسی با تاکید بر پاد

مدرس دوره: نفیسه دری فر
تاریخ برگزاری: 1395/11/11 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 40
تعداد ثبت نامی تا کنون: 4
برگزار شد
توضیحات :

کاربران محترم در صورتی که موفق به ثبت نام الکترونیکی نشدند به بخش آموزش کتابخانه مرکزی مراجعه فرمایید.

چگونه یک مجله مناسب برای چاپ مقاله خود پیدا کنیم؟

مدرس دوره: دکتر زهره عباسی
تاریخ برگزاری: 1395/9/23 ساعت: 12 الی 14
مکان برگزاری: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی - اتاق 44
حداکثر ظرفیت : 30
تعداد ثبت نامی تا کنون: 5
برگزار شد
توضیحات :

این کارگاه آموزشی ویژه هفته پژوهش برگزار می شود

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید