هادی هراتی 

 

 

نام و نام خانوادگي: هادی هراتی

 سمت : دکتری بخش سفارشات

 نوع استخدام: رسمی 

 واحد محل خدمت: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

نام بخش: سفارشات

مسئول مستقیم: پریوش ایمان طلب

38806515phone2 

    harati-ha@ferdowsi.um.ac.iremail 

 

 

 شرح وظایف

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء