حسین عباس نژاد

 


 

 

 

نام و نام خانوادگي: حسین عباس نژاد

سمت: کتابدار مخزن

نوع استخدام: رسمی

واحد محل خدمت: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی 

نام بخش: امانت

مسوول مستقیم: محمدجعفر طلایی برآبادی

38806537phone2     

email 

 شرح وظایف

  • قراردادن کتابهای بازگشتی در قفسه ها
  • مرتب سازی مستمر قفسه ها(مخزن فارسی)
  • راهنمایی مراجعان
  • سایر امور محوله

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید