بازدید امام جمعه تانزانیا از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

002

روز شنبه 11 دی ماه دکتر دینا امام جمعه تانزانیا به همراه چهار نفر دیگر از جمله سه دانش آموز هموطن خود از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی بازدید کردند. در این بازدید نماینده اداره دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد نیز میهمانان را همراهی می کردند. بازدید از ساعت 14 الی 14:45 برگزار شد.

photo 2017-01-01 13-06-26

 

photo 2017-01-01 13-06-29

Comments are now closed for this entry