دسترسی یکساله به پایگاههای MathSciNet و ProQuest

math-pro

 

دسترسی یکساله به پایگاههای MathSciNet و ProQuest برقرار شد. برای استفاده از این پایگاهها براساس فایل راهنما icon-9  اقدام کنید.

Comments are now closed for this entry