نمایشگاه کتاب های انگلیسی و فارسی

    فهرست نمایشگاه هایی که در سالن کتابخانه مرکزی برگزار می شوند:

 

  •  نمایشگاه کتاب های فارسی
  •  نمایشگاه کتاب های انگلیسی

              


 

  فهرست نمایشگاه هایی که در سطح استان و کشور برگزار می شوند:

 

  • نمایشگاه کتاب های فارسی و انگلیسی

 

     – نمایشگاه کتاب هرمزگان/ تاریخ:26 دی تا 2 بهمن 95

     – نمایشگاه کتاب خوزستان/ تاریخ:6 تا 11بهمن 95

     – نمایشگاه کتاب اصفهان(کاشان)/ تاریخ:13 تا 18بهمن 95

     – نمایشگاه کتاب مازندران/ تاریخ:16 تا 21 بهمن 95

     – نمایشگاه کتاب سیستان و بلوچستان/ تاریخ:23 تا 28 بهمن 95

     – نمایشگاه کتاب کهگیلویه و بویراحمد/ تاریخ:24 تا 29 بهمن 95

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید