فهرست دوره های در حال ثبت نام

در حال حاضر دوره ای برای ثبت نام فعال نیست.

Library Hours

 


Thursdays

Sat. to Wednesday

Units

Off

7:15 - 14:15

The Education and Communication Unit


Off

7:15  - 14:15

Administrative Unit


Off

7:15 - 14:15 


Information Services

8:15-11:45

7:15  -17:45 

The Lending Unit

8:15-11:30

7:30  - 17:30

The Dissertation Unit


Off

7:15- 14:15 

The System Support Unit

Off

7:15 - 14:15

Visual Auditory

Off

7:15 - 14:15

The Resources Organization Unit


Off

7:15 - 14:15

The Acquisition Unit


Off

7:15 - 14:15

The Gifted Sets Unit

8:15-11:45

7:15 - 17:45

The Reference Unit


Off

7:15 - 14:15

The Blinds and Visually Impaired Persons Unit


Off

7:15 - 14:15

The Journals Unit

 
The reading room and computer site are open every day from 8 A.M to 22:45

The Reading Room and the Computer Site

 
 

Add comment


Security code
Refresh