هدف های علم سنجی

علم سنجی دانش اندازه گیری علم تعریف شده است که با بررسی و کشف نظام و ساختار یک حوزه علمی به روش کمی، دستاوردهای یک قلمرو فکری را معین کرده و حتی خطوط احتمالی برای پیشرفتهای بعدی را پیش بینی می کند. علم سنجی سعی دارد با استفاده از داده های کمی مربوط به تولید، توزیع و استفاده از متون علمی، علم و پژوهش علمی را توصیف و ویژگیهای آن را مشخص کند.

 کاربردهای علم سنجی

 شاخص های علم سنجی سه دسته هستند: معیارهای بهره وری که بهره وری پژوهشگر یا گروه پژوهشی را اندازه گیری می کند، معیارهای تاثیر که کیفیت (یا عملکرد) مجلات، پژوهشگران یا گروه پژوهشی را می سنجد و معیارهای ترکیبی که هدف این دسته از شاخص ها خلاصه کردن دو معیار بهره وری و تاتثیر در یک عدد است. براساس معیارهای مطرح شده می توان کارکردهای مطالعات علم سنجی را به شرح زیر بیان کرد:

 •     مطالعه کمّی و اندازه گیری علم
 •     مطالعه تاریخی و جامعه شناختی علم و دانش
 •     ارزیابی اولویت ها، چشم اندازها و ظرفیت های مراکز پژوهشی و دانشگاه ها
 •     کمک به برنامه ریزی و سیاست گذاری علمی در تخصیص بودجه و توازن بودجه با هزینه
 •     شناخت الگوهای ارتباطاتی در جوامع علمی
 •     تعیین میزان همکاری نویسندگان حوزه های گوناگون
 •     ترسیم ساختار علم و دانش به طور کلی
 •     ترسیم ساختار موضوعات و حوزه های علمی خاص
 •     نمایش ساختار علمی حوزه های موضوعی خاص
 •     طراحی نقشه علمی کشور
 •     ارزیابی وضعیت علوم و فناوری در کشور و سازمان
 •     ابداع شاخص ها و مقیاس های اندازه گیری توسعه علم و فناوری
 •     مطالعه ارتباطات میان رشته ای: روشن نمودن روابط میان حوزه های مختلف دانش، سنجش روابط میان رشته ای موضوعات و ارتباطات علمی
 •     ارزیابی و رتبه بندی انتشارات
 •     ارزیابی و سنجش عملکرد تحقیقاتی و آثار تولیدی نویسندگان، سازمان ها، دانشگاه ها، کشورها و ...
 •     تعیین سهم یک کشور، دانشگاه  یا سازمان در تولید علم در عرصه های ملی و بین المللی
 •     سنجش عملی فعالیت های اعضای هیأت علمی
 •     تهیه گزارش رشد علمی یک کشور
 •     ردگیری روند تولید و اشاعه دانش های مختلف
 •     آینده پژوهی د حوزه های موضوعی مختلف
 •     بررسی غیرمستقیم شیوه های تولید، کسب و اشاعه اطلاعات علمی
 •     مطالعه رشد متون در موضوعات خاص
 •     اندازه گیری تأثیر انتشارات و رتبه بندی انتشارات بر اساس اهمیت آن ها
 •     ردیابی انتشار اندیشه ها و مطالعه الگوهای انتشاراتی
 •     تحلیل کمّی در مورد تولید، توزیع و استفاده از متون منتشر شده
 •     تعیین مجلات هسته، معرفی نویسندگان برتر و مقالات پراستفاده
 •     شناسایی، ارزیابی و انتخاب منابع علمی در حوزه های موضوعی مختلف به منظور استفاده پژوهشگران

 

Cited Half Life Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید