برگزار شد: کارگاه آموزشی نگارش مقاله پژوهشی به زبان انگلیسی

crop1

 

روز دوشنبه 21 تیر ماه 95 کارگاه آموزشی " نگارش مقاله پژوهشی به زبان انگلیسی " برگزار شد. در این کارگاه که از ساعت 8 الی 12 در محل مرکزاطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی تشکیل شد، آقای دکتر مصلحیان عضو هیات علمی گروه آموزشی ریاضی محض و سردبیر و عضو هیات تحریریه چند مجله علمی نکات و دستورالعملهایی را ازتجربیات خود را درخصوص نگارش مقالات پژوهشی در اختیار همکاران خود گذاشتند. با توجه به تقاضای فراوان اعضای محترم هیات علمی که امکان استفاده از این فرصت را نداشتند ، کارگاه آموزشی فوق در نیمه دوم شهریور تکرار و تاریخ دقیق آن از طریق پرتال و سایت کتابخانه مرکزی اطلاع رسانی خواهد شد. این کارگاه با مجوز معاونت طرح و برنامه و توسط مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی برنامه ریزی و اجرا گردید.

 

DSCN2141-1

 

DSCN2143-1

Comments are now closed for this entry