گسترش سالن های مطالعه دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

تامین سالن مطالعه با فضایی که جوابگوی نیاز دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه باشد، همواره یکی از دغدغه های مهم و اصلی مسئولین دانشگاه بوده و هست. در سال 1393 سایت رایانه و سالن مطالعه دانشگاه در محل ساختمان قدیم کتابخانه راه اندازی شد. با توجه به محل این ساختمان که در مجاورت خوابگاههای دانشجویی است و نیز ساعت فعالیت آن و نیز در نظرگرفتن امکانات رفاهی به نسبت مناسب، به سرعت مورد استقبال و استفاده دانشجویان قرار گرفت و نیاز به گسترش آن احساس می شد. در اواخر سال 94 شرایطی فراهم شد که با دراختیار قرار گرفتن بخش دیگری از آن ساختمان و انتقال کارگاه آموزشهای کتابخانه ای به ساختمان اصلی، ظرفیت فضاهای مطالعه از 300 نفر به 550 نفر افزایش پیدا کرد. علاوه بر آن در ساختمان اصلی کتابخانه در کنار مخزن کتب فضایی با ظرفیت 80 صندلی آماده و به منظور استفاده به عنوان سالن مطالعه مورد بهره برداری قرار گرفت. در سایت رایانه دانشگاه نیز در حال حاضر بیش از 160 کامپیوتر جهت استفاده دانشجویان در نظر گرفته شده است.

 

DSCN1816-1

 

DSCN1820-1

 

DSCN1828-1

 

DSCN1855-1

 

DSCN1846-1

Comments are now closed for this entry