اسامي برندگان دهه فجر 94

gift

 

 

مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد به مناسبت دهه فجر به 10 نفر از دانشجوياني كه از 12 بهمن 93 تا 12 بهمن 94  داراي بيشترين ميزان امانت و كمترين ميزان تاخير هستند جوايزي اختصاص داده است. اين افراد كه در ذيل اسامي آنها خواهد آمد از تاريخ 26/11/94 به مدت دو هفته مهلت دارند براي دريافت جايزه خود به بخش امانت مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي مراجعه نمايند.

اسامي افراد بدين شرح است:

 

رديف

نام

نام خانوادگي

مقطع تحصيلي

دانشكده

1

امين

احدي فركوش

ارشد

علوم

2

سينا

داودي

ارشد

كشاورزي

3

محمدصادق

كارگر

دكترا

ادبيات

4

مريم

محمودي

كارشناسي

علوم اداري و اقتصادي

5

سروش

فرخ نيا

كارشناسي

مهندسي

6

حميدرضا

باخدا

كارشناسي

 منابع طبيعي و محيط زيست

7

عليرضا

مشيراحمدي

ارشد

 علوم اداري و اقتصادي

8

يونس

درويشي بهلولي

ارشد

 علوم اداري و اقتصادي

9

علي

رستمي جغال

ارشد

 علوم اداري و اقتصادي

10

محمود

ذكاوتي پور

ارشد

علوم اداري و اقتصاديComments are now closed for this entry