شاخص بیشترین استناد highly cited paper

highly cited paper

 

در یک بازه زمانی 10 ساله و بیشتر از آن، استنادها شمارش می شود.برای مقالات و موضوعاتی کاربرد دارد که به سبب ماهیت سالیان سال به آنها استناد می شود.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید