اخلاق پژوهش

 

اخلاق پژوهش، از شاخه‌هاي اخلاق كاربردي مي‌باشد و به معناي بررسي امكان و شرايط رعايت قواعد و اصول اخلاقي در پژوهش‌ است. از این رو شامل مجموعه‌ای از آداب و اصول اخلاقی است که قرار است تمام اعضاء یک جامعه علمی در فرآیند استفاده، تولید و نشر دانش به آنها پایبند بوده و آنها را رعایت کنند.

این آداب یا در قالب منشورهای حرفه‌ای مکتوب و مدون شده‌اند، یا مورد توافق متخصصان رشته‌های مختلف قرار گرفته‌اند. توجه به این قالبهای تدوین شده و استفاده از آنها در مسیر فرایند پژوهش حائز اهمیت است.

 

Untitled 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء