سبک استناد Vancouver

header1

سبک استناد Vancouver

(برای دانشجویان تربیت‌بدنی، دامپزشکی و علوم پایه)

 

از دانشجویان محترم درخواست مي‌شود برای ماخذنویسی پایان‌نامه خود از روش Vancouver استفاده نمايد. در اينجا تنها به موارد عمده اين شيوه نامه اشاره مي شود و براي جزئيات بيشتر نويسندگان محترم مي‌توانند به سايت مورد نظر مراجعه نمايند.

 

روش ارجاع دهی در داخل متن

به هر منبع مورد استفاده، عددي اختصاص می یابد، اين اعداد بعد از نقطه و كاما در آخر هر جمله و داخل پرانتز قرار مي گيرند. هرباركه در متن مجددا مي خواهيد به آن منبع استناد كنيد، بايد همان عدد را درج نماييد.

وقتي در بخشي از متن به چند منبع (كه شماره‌هاي آنها، متوالي و پشت سر هم است) استناد كنيد، از خط فاصله
(-) براي توالي اولين عدد و آخرين عدد استفاده كنيد. مثل: (8-3)

وقتي در بخشي از متن، به چند منبع (كه شماره هاي آنها پشت سرهم نيست) مي خواهيد استناد كنيد، بين هر شماره با شماره بعدي، يك علامت ويرگول و بدون فاصله قرار دهيد. مثل: (8، 7، 6 ، 2 ) يا (10، 7، و 5-2)  

 

روش ارجاع‌دهی در فهرست منابع

ترتيب نوشتن منابع در فهرست، به ترتيب استفاده يا ظهور آنها در متن و با استفاده از اعداد در داخل پرانتز مشخص مي شود به عبارتي ديگر به هر منبع مورد استفاده يك عدد اختصاص مي يابد.

 

1abu081استناد به مقاله:

الگوی کلی مقالات انگلیسی: نام خانوادگي نويسنده حرف اول نام كوچك. عنوان مقاله. نام مجله سال انتشار ماه; جلديا دوره انتشار(شماره): شماره صفحات

مثال:

Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. Hematol Oncol Clin North Am 1995 Apr;9(2):58-63

 

نكات مهم:

1. اگر نويسندگان مقاله، شش نفر يا كمتر از شش نفر بودند، بايد نام همه آنان درج شود. در هنگام تايپ اسامي، بين هر اسم، يك ويرگول و سپس يك فاصله قرار دهيد. پس از تايپ آخرين اسم، به جاي ويرگول، نقطه بگذاريد.

2. اگر اسامي افراد بيش از شش نفر باشد، ابتدا نام شش نفر اول را تايپ كرده و پس از درج يك ويرگول و يك فاصله، عبارت ‘et al” را تايپ كنيد سپس يك نقطه و يك فاصله درج نماييد.

3. اولين حرف نام نويسنده (ها)، عنوان و همچنين كلمات و نامهاي خاص را با حروف بزرگ تايپ كنيد.

4. نوشتن جلد و شماره مجله ضروري است.

5. عنوان مجله را مطابق سبك مدلاين Medline به صورت مخفف بنويسيد.

مانند: Br J Urology    به جاي British Journal of Urology

 

الگوی کلی مقالات فارسی: نام خانوادگي نويسنده، نام كوچك. عنوان مقاله. نام مجله، جلديا دوره انتشار، شماره (سال انتشار): شماره صفحات

مثال:

حاجي ترخاني، اميرحسن. جامعه پزشكي و استفاده از اطلاعات علمي. مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران، سال اول، ش 2 (تابستان 1372) : 72-76

 

1abu081استناد به پايان‌نامه:

الگوی کلی: نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک. "عنوان پایان نامه." مقطع تحصیلی، دانشکده، سال دفاع.

مثال:

گلعلي پور، محمد جعفر. "سير تكامل طبيعي و غير طبيعي مشتقات قوس اول برونشيال در جنين." پايان‌نامه دكتراي تخصصي، دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1374.

 

1abu081 استناد به کتاب:

الگوی کلی کتاب انگلیسی: نام خانوادگي نويسنده حرف يا حروف اول نام كوچك. نام كتاب. شماره ويرايش. محل نشر: ناشر؛ سال انتشار.

مثال:

Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.

 

نكات مهم:

1- اگر نويسندگان كتاب، شش نفر يا كمتر از شش نفر بودند، بايد نام همه آنان درج شود. در هنگام تايپ اسامي، بين هر اسم، يك ويرگول و سپس يك فاصله قرار دهيد. پس از تايپ آخرين اسم، به جاي ويرگول، نقطه بگذاريد.

2- اگر اسامي افراد بيش از شش نفر باشد، ابتدا نام شش نفر اول را تايپ كرده و پس از درج يك ويرگول و يك فاصله، عبارت ‘et al” را تايپ كنيد سپس يك نقطه و يك فاصله درج نماييد.

3- اسامي افراد به همان ترتيب درج آنها در كتاب تايپ شوند.

شماره ويرايش مثل: 2nd ed ; 4th ed ; 3rd ed

 

الگوی کلی کتاب فارسی: نام خانوادگي نويسنده، نام كوچك. نام كتاب. شماره ويرايش. محل نشر: ناشر; سال انتشار.

مثال: (با يك نويسنده)

حسيني، ابوالقاسم. اصول بهداشت رواني. مشهد: دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1371.

مثال: (با دو نويسنده)

امتيازي، گيتي ; كريمي، محسن. مباني زيست مولكولي و مهندسي ژنتيك. ويرايش 2 . اصفهان: ماني، 1375.

مثال: (بیش از سه نویسنده)

فرهودي، ابوالحسن و همكاران. بيماريهاي نقص ايمني، تشخيص و درمان . تهران: علمي، 1365.

ترجمه يك اثر:

لانگمن، جان. رويان شناسي پزشكي لانگمن. ترجمه كورش عظيمي، مهدي صرافي. تهران: انديشه روشن، 1379.

 

1abu081استناد به فصل يا بخشي از يك كتاب كه داراي نويسنده است:

الگوی کلی کتاب انگلیسی: نام خانوادگي نويسنده، حرف يا حروف اول نام كوچك. نام فصل. in: نام خانوادگی حرف يا حروف اول نام كوچک، ویراستار. نام كتاب. ویرایش. محل نشر: ناشر؛ سال انتشار. شماره صفحات

مثال:

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-78.

 

الگوی کلی کتاب فارسی: نام خانوادگي نويسنده، نام كوچك. نام فصل. در: نام كتاب. گردآورنده نام و نام خانوادگی. محل نشر: ناشر، سال انتشار.

مثال:

فرهنگ، مهرداد. بيماريهاي آلرژيك كودكان. در: مسايل روزمره طب اطفال.گردآورنده محمد توكلي. تهران: دانشجو، 1364.

 

1abu081منابع الکترونيکی

اگر صفحه اينترنتي داراي نويسنده است مانند مثال زير عمل كنيد.

الگوی کلی: نام خانوادگی نویسنده حرف یا حروف اول نام کوچک. عنوان صفحه (مدرک). سال انتشار مطلب. عنوان سایت. درج عبارت Available at:” نشاني اينترنتي/. درج عبارت Accessed تاریخ مشاهده صفحه.

مثال:

Kilmartin M. Women in GP: a strategy for women GPs. 2003. RACGP Online. Available at: URL:http://www.racgp.org.au/. Accessed Jul 30, 2003.

 

1abu081 اگر صفحه اينترنتي نويسنده ندارد، ابتدا عنوان مطلب را درج كنيد:

High blood pressure in pregnancy. 2001. Available at: http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/hbp_preg.htm Accessed Oct 21, 2002

 

1abu081مقاله يك مجله الكترونيكي موجود در پايگاه اطلاعاتي تمام متن

درج مشخصات مقاله مجله الكترونيكي مشابه مواردي است كه براي درج مشخصات مقاله انگليسي به كار مي‌بريد. تنها تفاوت، درج عبارت [serial online] به معناي نشريه الكترونيكي و ذكر نام پايگاه اطلاعاتي مانند proquest; Elsevier و نظاير آن است.

مثال:

Rockwood K, Graham JE, Fay S. Goal setting and attainment in Alzheimer's disease patients treated with donepezil. J Neurol Neurosurg Psychiatry [serial online] 2002; 73(5):500-507. Available from: Proquest, Accessed Dec 19, 2003.

 

1abu081كتاب الكترونيكي

The Oxford English dictionary [book on CD-ROM]. 2nd ed. New York: Oxford University Press; 1998.

 

1abu081مكاتبات با پست الكترونيكي

Smith P. New research projects in gastroenterology [online]. E-mail to Matthew Hart این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ">(این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ) Feb 5, 2000.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء