ارزیابی جامع منابع

 

مقاله پایگاه اطلاعاتی کتابخانه ای

نتایج یافت شده در گوگل

نویسنده این اطلاعات کیست؟ تخصص وی چیست؟

 

 

در چه مکانی منتشر شده اند؟ اطلاعات چگونه توزیع شده اند؟

 

 

چرا این اطلاعات نوشته شده است؟ برای آگاهی شما؟ فروختن چیزی به شما؟ سرگرمی؟ ترغیب کردن ؟

مهم : آیا هدفی وجود دارد؟

 

 

آیا اطلاعات قابل شناسایی است؟ آیا توسط هیچ مخاطبی حمایت می شود؟

 

 

اطلاعات چه زمانی منتشر یا روزآمد شده است؟ برای موضوع شما، آیا اهمیت دارد که اطلاعات به روز باشد؟

 

 

این اطلاعات برای چه کسی است؟ عموم مردم؟ دانش آموزان؟ پژوهشگران؟ آیا برای گروه خاصی از مردم مفید است؟

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء