ارزیابی اطلاعات موجود در وبسایتها

web

 

پدیدآورنده و پشتیبان سایت

بلی

خیر

نامشخص

آیا پدیدآور قابل شناسایی است؟ بالا یا پایین صفحه را بررسی کنید

 

 

 

آیا پدیدآور برای پاسخ به سوالات یا دریافت نظرات آدرس ایمیل یا دیگر آدرسی از خود به جای گذاشته است؟

 

 

 

آیا سازنده یا حامی سایت به راحتی قابل شناسایی است؟ بالا یا پایین صفحه را برای یافتن آرم ها یا صفحاتی که حامی را معرفی می کند بررسی کنید.

 

 

 

آیا حامی شخص است؟ شرکت است؟ آژانس بین المللی است؟ دانشگاه است؟ یک سازمان سیاسی است؟ گروه مذهبی است؟ آیا این مسئله روی نگرش شما به اطلاعات تاثیرگذار است؟

 

 

 

آیا می توان گفت که حامی دارای سیاست های مشخص یا موقعیتی  فلسفی است؟

 

 

 

آیا می توانید مشخص کنید که نویسنده در آن زمینه دارای تخصص است؟ آیا مقالات وی صراحتا به واژه های استاد، دکتر و یا دیگر تخصص ها اشاره کرده است؟

 

 

 

 

محتوا

بلی

خیر

نامشخص

آیا مخاطب مورد نظر برای سایت به راحتی قابل شناسایی است؟

 

 

 

آیا هدف سایت به راحتی مشخص شده است؟

 

 

 

آیا متن به خوبی نوشته شده است؟ آیا خالی از اشکالات نگارشی و املایی است؟

 

 

 

آیا اطلاعات فراهم آورده شده دقیق است؟

 

 

 

آیا موضوع به اندازه کافی پوشش داده شده است؟

 

 

 

آیا به نظر می رسد اطلاعات جمع آوری شده پایه و اساس سیاسی یا ایدئولوژیک دارد؟

 

 

 

آیا محتوا برای شما به عنوان یک پژوهشگر ارزشمند است؟

 

 

 

آیا این سایت سهم خاصی در دانش موجود در آن موضوع دارد؟

 

 

 

آیا لینک های مربوط به سایتهای مرتبط در آن قرار داده شده است؟

 

 

 

آیا لینکهای قرار داده شده به این موضوع مربوط هستند؟

 

 

 

آیا می توان گفت لینکها قبل از قرار داده شدن مورد ارزیابی قرار گرفته اند؟

 

 

 

  

رواج

بلی

خیر

نامشخص

آیا اطلاعات موجود روزآمد هستند؟

 

 

 

آیا می توان گفت سایت چه زمانی به بهره برداری رسیده است؟ پایین صفحه را بررسی کنید

 

 

 

آیا سایت به تازگی روزآمد شده است؟

 

 

 

آیا لینکها قابل اعتماد هستند و شما را به سایتهای فعال هدایت می کنند؟

 

 

 

 

 

 

 

پدیدآورنده و پشتیبان سایت

بلی

خیر

نامشخص

آیا پدیدآور قابل شناسایی است؟ بالا یا پایین صفحه را بررسی کنید

 

 

 

آیا می توانید مشخص کنید که نویسنده در آن زمینه دارای تخصص است؟ آیا مقالات وی صراحتا به واژه های استاد، دکتر و یا دیگر تخصص ها اشاره کرده است؟

 

 

 

آیا پدیدآور برای پاسخ به سوالات یا دریافت نظرات آدرس ایمیل یا دیگر آدرسی از خود به جای گذاشته است؟

 

 

 

آیا سازنده یا حامی سایت به راحتی قابل شناسایی است؟ بالا یا پایین صفحه را برای یافتن آرم ها یا صفحاتی که حامی را معرفی می کند بررسی کنید.

 

 

 

آیا حامی شخص است؟ شرکت است؟ آژانس بین المللی است؟ دانشگاه است؟ یک سازمان سیاسی است؟ گروه مذهبی است؟ آیا این مسئله روی نگرش شما به اطلاعات تاثیرگذار است؟

 

 

 

آیا می توان گفت که حامی دارای سیاست های مشخص یا موقعیتی  فلسفی است؟

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء