ارزیابی منابع اطلاعاتی

evaluheader

منابع اطلاعاتی ماده خام در دست پژوهشگران هستند که با پردازش آنها دانشی نو تدوین می شود، لذا هرچه این ماده خام معتبرتر و قابل اعتمادتر باشد، در نتیجه دانشی با کیفیت بالاتر تولید خواهد شد. جستجوی اطلاعات فرایند هدفمندی است که نیاز است پژوهشگران با ساختار آن آشنا باشند. مهارتهای سواد اطلاعاتی که با شناسایی نیازاطلاعاتی، تعریف راهکار جستجو، بازیابی اطلاعات آغاز می شود، با ارزیابی منتقدانه اطلاعات بازیابی شده، سازماندهی و استفاده موثر از اطلاعات ادامه میابد.

 ارزیابی اطلاعات مهارت کلیدی پژوهشگران است. که به فرایند اطلاع یابی موثر سرعت و اعتبار می دهد. اطلاعات در هر قالب و ساختاری که باشند نیازمند ارزیابی هستند تا مستندترین، متناسبترین و مرتبط ترین اطلاعات با نیازهای کاربران شناسایی شود. لازم به ذکر است که در ارزیابی منابع اطلاعاتی، معیارهای مختلفی وجود دارند که ممکن است دارای درجات اهمیت متفاوت باشند.

 

 

 


 

 

سیاهه های وارسی زیر می تواند چارچوب ذهنی مناسبی را در این رابطه برای شما ایجاد کند:

 

 

 

مقاله های مرتبط

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید