ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

grad header

با توجه به اهمیت انواع منابع اطلاعاتی و تاثیر یافتن اطلاعات معتبر به عنوان ابزاری جهت انجام پژوهش، اطلاعات زیر به طور خلاصه تهیه و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. لازم به ذکر است که منوی خدمات پژوهشی سایت اطلاعات مفیدی در این زمینه ارائه خواهد داد که در حال غنی سازی می باشد.

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark پایگاه های اطلاعاتی جستجو منابع مختلف

Animated-Bullet-DiamondBlueDark فرایند پژوهش (آشنایی با هفت گام پژوهش)

Animated-Bullet-DiamondBlueDark پیشنهادهای پژوهشی

Animated-Bullet-DiamondBlueDark راهنمای جلوگیری از تکراری بودن موضوع پایان نامه

Animated-Bullet-DiamondBlueDark راهنمای انتخاب مجله برای انتشار مقاله 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark ویزیوی انتخاب مجلات معتبر 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید