بروشورهای موجود در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDarkبروشور معرفی کلی  کتابخانه  به زبان فارسیicon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDarkبروشور معرفی کلی  کتابخانه  به زبان عربیicon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDarkبروشور معرفی کلی  کتابخانه  به زبان انگلیسیicon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDarkبروشور بخش آموزش  کتابخانه icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDarkبروشور بخش نشریات  کتابخانه icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDarkبروشوربخش امانت کتابخانه icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDarkبروشور مجموعه های اهدایی کتابخانه  icon-9

 Animated-Bullet-DiamondBlueDark  بروشور بخش سفارشات و مجموعه سازی icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDarkبروشور بخش مرجع کتابخانه icon-9

 ref

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء